Şanlı Mâzîmizden Seçme Nükteler – ZİKRİ KESİLMİŞ

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Yûsuf Sinan, nâm-ı diğer Sümbül Efendi, Merzifon’da doğdu. İlk tahsilini burada aldıktan sonra İstanbul’a giderek medrese okudu. Devrin meşhur âlimlerinden ders aldı. Medrese tahsilini ikmal ettikten sonra Cemâl-i Halvetî’ye intisâb ederek tasavvuf yoluna girdi. Seyr u sülûkunu tamamladıktan sonra Mısır’a gitti, irşad faaliyetlerinde bulundu. Şeyhinin vefatının ardından tekrar İstanbul’a avdet ederek Koca Mustafa Paşa Dergâhı’na geldi. […]

Continue reading »

ESKİ(MEZ) YAZI

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Türkçeyi ilk defa, doğup büyüdüğüm köyde kullanılan mahallî ağızla tanıdım. Rahmetli dedemin anlattığı Keloğlan masallarını, arkadaşlarıyla oturduğu meclislerde birbirlerine anlattıkları askerlik hâtıralarını ve çobanlık hikâyelerini o ağzın verdiği sesle dinledim. Yine dedemin zaman zaman kendine has bir nağmeyle okuduğu yarı manzum Arzu ile Kanber macerasını, tamamı manzum olan Muhammed Hanefî Cengi gibi kitapları […]

Continue reading »

KEMAL EDİP KÜRKÇÜOĞLU’NUN GAZELİNİ TERBÎ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Bir nokta koyup ömrüme sevdâ gazeliyle. Ersem, erisem, şem‘-i hitâmın güzeliyle. Hîçî-i hayâtı sana izhâr emeliyle, Bir hâtime çekmek dilerim ömr-i zelîle… Bir mevc imiş âlem, ona ukbâ eli, sâhil. Her çırpınış âhirde akıp gitmeye dâhil. Dünyâda hakîkat arayan câhil-i gāfil, İhzâr ediyor makberini kendi eliyle… Temsîl-i beşer, aynı kâğıt, aynı mürekkeb, Gör her birini kendi […]

Continue reading »