«BUDUR HAKK’A RIZÂ…» DEDİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Aç o derin mânâya bak;
«Sende kader, kazâ…» dedim!..
«Gül» oduyla yandı ocak;
«Nefse indi ezâ…» dedim!..

Kır Menât’ı, sök, at Lât’ı;
Tesbihte duy kâinâtı!..
Halîl gibi gör fıtratı;
«Kol geziyor Uzzâ…» dedim!..

Yûsuf kokar içli gamım;
«Hikmet» ister her ilhâmım!..
«Bu kaçıncı nefs kıyâmım;
Bu kaçıncı gazâ?» dedim!..

Şevkle yoğur aşk harcını;
İsmail tek ver borcunu!..
Musa’da gör Arş burcunu!..
«O’nda yed-i beyzâ…» dedim!..

Bilmem, ne hâl oldu bana;
Tevhid nûru doğdu câna!..
Mesîh’i sor, âsumâna;
«Seyr u sülûk sezâ…» dedim!..

Gönül, nefsi gafletten al;
Sensiz değil o Zü’l-Celâl!..
Sende nice sıfat, ef‘âl;
«Budur Hakk’a rızâ…» dedim!..

3 Aralık 2015, Ankara