Gençliğe Sesleniş

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Ey vatanın umudu, dînin seçkin ümmeti,
Tâ ezelde yüklendin mukaddes emâneti.

Öyle ağır ki yükün, yerler-gökler çekindi,
Dâvânı yaşatmaya göster sonsuz gayreti.

Kurumuş yaprak gibi sağa-sola savrulma,
Rasûl’ün yolundadır Hakk’ın istikameti.

İlim nûruyla dolup bu gençlik baharında,
Körpe ömründen kaldır karanlık cehâleti.

Zevklere esir olup, sakın düşme tuzağa,
Geç kalmadan amelde bul gerçek selâmeti.

Akraban için bile doğruluktan ayrılma,
Toplumda cesaretle yerleştir adâleti.

İki dinle, bir konuş, söylerken merâmını,
Lüzumsuz lâkırdıyla yaşama nedâmeti.

Aslan misali cesur, rüzgâr gibi hızlı ol,
Hayırda kullan sana bahş olunan kuvveti.

Son mu artık Fatih’le beklenen kızıl elma,
Ne zaman kesilecek şu Roma’nın bileti?

Vatan, namus, istiklâl uğruna candan geçip,
Cephede cana minnet bilmeli şehâdeti.

Ciddiyet ve tavrınla dik dur dinsize karşı,
Mü’mine esirgeme şefkat ve merhameti.

Üç günden sonra helâl olmaz, dosta dargınlık,
Kardeşler arasına uğratma adâveti.

İlk vazifen İslâm’ın güler yüzünü yaymak,
Kutlu Nebî’den aldın mübârek işareti.

Neden çekinirsin Kaf Dağı’na ulaşmaktan,
Çilesiz olmaz çetin zaferin velâdeti.

Peygamber’in sünnet ve sîretini kuşanıp,
Bîçare gönüllere tattır güzel hizmeti.

Ecdâdın din uğruna engin kıtalar aştı,
Dünyadan değerli, tek kişinin hidâyeti.

Haksızlık karşısında eğilip bükülmeden,
Zalime mertçe göster korkusuz celâdeti.

Farklı olsa da ırklar; Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı,
Zenginlik bir ülkeye muhtelif milliyeti.

Diline, inancına, irfanına sahip çık,
Kurtar yabancılaşma illetinden devleti.

Edep zırhı giy, devrin zehirli oklarına,
Pervâsız milletlerin, yakındır felâketi.

Ebeveyn rızâsından geçer cennetin yolu,
Kendine düstur edin, nezâket ve hürmeti.

Varoğlu, yetişmezse ümidin şanlı gençlik,
Öz yurdunda yaşarsın bitmez, acı gurbeti.

20 Nisan 2015, Vezirköprü