YÜREK BURÇLARININ ALPERENİ

ŞAİR : M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

Dış yüzüm öyle ağardıkça ağarmakta, fakat,
Sormayın iç yüzümün rengini: Yüzler karası!
Beni kendimden utandırdı, hakîkat şimdi,
Bana hiç benzemeyen sûretimin manzarası!
(Mehmed Âkif ERSOY)

İstiklâl şairi, fikrimin gülü,
Canımızdan içre bir candır Âkif…
Mahzun bir milletin, «şark»ın bülbülü,
Damardaki asil, al kandır Âkif…

Yürek burçlarında bir alperendir,
Kıraç topraklarda yediverendir,
Gönül gözleriyle Hakk’ı görendir,
Karanlığı yırtan bir tandır Âkif…

Güllere sevdalı, vatan âşığı,
Kör karanlıkları yırtar ışığı,
Mânevî kemâlin, ilmin beşiği,
Sofrada bereket, ak nandır Âkif…

Asırlık çınara tutunan yaprak,
Alnı da, yüzü de kar misali ak,
Edirnekapı’da yorganı toprak,
Hem haysiyetimiz, hem şandır Âkif…

Seninle güzeldi gönül sarayım,
Oku uzaklara fırlattı yayım,
Yâkuttan gölgeni nerde bulayım?
Dünya bize gurbet bir handır Âkif…

İzinden gittiği, Hakk’ın yoluydu,
Kükremiş bir seldi, Anadolu’ydu,
Hakikat nehrinin güçlü koluydu,
Kökleri mâzîde bu andır Âkif…

Ersoy’ludur Âkif, er oğlu erdir,
Îmânın ışığı gözünde ferdir,
Çanakkale ateş, Türk’e mahşerdir,
Memleket toprağı; Kars, Van’dır Âkif…

Hakk’ın çeşmesinden doldurdu tası,
Îmanla silindi kalplerin pası,
Mü’min yaşamaktı tek ihtirası,
Üstün şahsiyetin Kur’ân’dır Âkif…