SEN KİM HALÎFE OLMAK KİM, DON KİŞOT!

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Don Kişot’u bilirsiniz. XVI. asır İspanyol yazarı Cervantes’in, kendisini gerçekte olduğundan daha yüksek konumlarda gören, ağırlığını kaldıramayacağı lakap ve unvanlar alan, meselelerin özüyle ilgilenmeyip bir kısım şeklî benzerliklerle her şeyin olup biteceğini zanneden sığ kimselerle alay ettiği romanı. Adını, kendisini şövalye olarak gören ve hayalî düşmanlarla, yel değirmenleriyle savaşan maskara kahraman Don Kişot’tan […]

Continue reading »

İslâm Medeniyetinde İLİMLERİN TEŞEKKÜLÜNÜN BAŞ ÂMİLİ: KUR’ÂN

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İslâm medeniyetinin temelinde Kur’ân yer almaktadır. Bu sebeple müslümanların yaptığı ilmî çalışmalarda temel sâik Kur’ân olmuştur. Hazret-i Osman’ın istinsah ettirdiği mushafların imlâsı demek olan; «İlmü Resmi’l-Mushaf», Hazret-i Osman devrinde Kur’ân’ın çoğaltılıp belli başlı merkezlere gönderilmesi neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu ilim farz-ı kifâyedir. Hattâ bir kısım âlime göre mevzubahis imlânın bugün dahî mushaflarda […]

Continue reading »

Bilim, İhtiyaç, Madde ve Mânâ Harmanında; HAMLE SIRASI BİZDE…

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com İslam medeniyetinin Moğol İstîlâsı’ndan sonra maruz kaldığı büyük yıkım ve ondan sonraki dönemde pozitif bilimler sahasındaki üstünlüğün batıya geçişi, müslüman mütefekkirleri uzun zamandan beri meşgul eden bir meseledir. Neden İslâm medeniyeti bugün batının geliştirdiği maddî üstünlüğü elde edememiş, kendi attığı temellerin üstüne ilmî bir medeniyet inşa edememiştir? İşin doğrusu bugünkü pozitif bilim dallarının temeline […]

Continue reading »