CEDDİMİZİN CİHÂDI

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bir zamanlar memlekette zor günde, Takvânın bedeli kanla ödendi. Sarığıyla zalimlerin önünde, Durmuş İskilipli Âtıf Efendi… Efendimiz gelmiş rüyalarına, Bakmamış kulların riyalarına, Saatini cennet hülyalarına, Kurmuş İskilipli Âtıf Efendi… Hak yolu dikenli, elemli, yayan, Menzile erer mi yerinde sayan? Ceddin cihâdına bir tuğla koyan, Surmuş İskilipli Âtıf Efendi… Onlar düşünmemiş dirhemi, cebi, Onlar bu […]

Continue reading »

«Maksadım açıktı, mukallitliğin her türlüsü mekruhtur!» İSKİLİPLİ ÂTIF EFENDİ -2-

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Geçtiğimiz ay sizlere; «Nazar-ı Şerîatte Kuvve-i Berriyye ve Bahriyyenin Ehemmiyet ve Vücûbu» isimli eserinde; “Hükûmetimizi terakkî ettirmek ve Avrupalının esâretinden kurtulmak istiyorsak, kuvve-i bahriyyemizi yakın zamanda tekemmül ettirmeliyiz!” diyerek; Devlet-i Aliyye’nin, deniz kuvvetlerinin gücüne şiddetle ihtiyacı olduğunu söyleyen ve bu sözlerle memleket dâvâsındaki samimî düşüncelerini ortaya koyan bir İslâm âlimini yani İskilipli Âtıf Efendi’yi tanıtmaya […]

Continue reading »

İSKİLİPLİ ÂTIF EFENDİ -1-

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com «İslâm Dînine Sarılmak Terakkî, Kopmak Tedennî Sebebidir!» İSKİLİPLİ ÂTIF EFENDİ -1- “Eğer müslümanlar; ticaret, sanayi, madenler, seyahat ve ahlâk meselelerinde vârid olan Allâh’ın emirlerine uyup icaplarıyla amel etseydiler ve her meselede şerîata bağlansaydılar, büyük bir servet ve kuvvete sahip olup, bugün hiçbir yönden Avrupalıların esâretine düşmez, asla onlara muhtaç bulunmazlardı. Hâlbuki müslümanlar; zikrolunan emirlerle vazifeli […]

Continue reading »