CEDDİMİZİN CİHÂDI

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bir zamanlar memlekette zor günde,
Takvânın bedeli kanla ödendi.
Sarığıyla zalimlerin önünde,
Durmuş İskilipli Âtıf Efendi…

Efendimiz gelmiş rüyalarına,
Bakmamış kulların riyalarına,
Saatini cennet hülyalarına,
Kurmuş İskilipli Âtıf Efendi…

Hak yolu dikenli, elemli, yayan,
Menzile erer mi yerinde sayan?
Ceddin cihâdına bir tuğla koyan,
Surmuş İskilipli Âtıf Efendi…

Onlar düşünmemiş dirhemi, cebi,
Onlar bu bayrağın gerçek sahibi!
Nice âlim, nice yiğit er gibi,
Sırmış İskilipli Âtıf Efendi…

Celil geçse şu nefsinin nehrini,
Cihad edip temizlese zehrini!
Cânı ile dâvâsının mührünü,
Vurmuş İskilipli Âtıf Efendi…