İLİM ve TAHSİLE BAKIŞ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Cenâb-ı Allah; insanı sâir mahlûkattan, yani hayvanlardan ilimle ayırt etti. Yani insana ilim hususiyeti verdi. Hayvanlara vermedi. Dolayısıyla; İlim sahibi olmak bir meziyettir. İlim sahibi olmak, eşyanın hakikatine vâkıf olmakla alâkalı bir husustur. Yani her şeyin gerçeğini öğrenmeye yönelik bir gayrettir. Böyle olunca da bütün ilimler Allâh’a nisbet edilir. İlim Allâh’ın öğrettiğidir. Bize öğreten Allah Teâlâ’dır. […]

Okumaya Devam Edin...;

İMAM-HATİP NESLİNİN
CELÂL HOCASI

YAZAR : Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Yeni bir tâlim-terbiye döneminin başındayız ve yine gündemimizi; müfredat, imam-hatip okulları, ücretli eğitim yahut eğitim ücretleri hususundaki tartışmalar meşgul ediyor. Herhâlde insanımız yetiştirdiği gençlerden ve hattâ kendinden memnun değil ki; bu tartışmalar, II. Mahmud zamanındaki ıslahatlardan bu yana her dönem başı yapılıyor ve neticesinde eğitim sistemimizde birtakım değişikliklere gidiliyor. Sonuç ne derseniz; iki asırdır […]

Okumaya Devam Edin...;

AH BİR BİLSEYDİNİZ!..

YAZAR : Fatih GARCAN fatihgarcan@hotmail.com Cıvıl cıvıl bir okul bahçesi… Çocuklar şen-şakrak oynuyorlar. Bu sesleri «gürültü» görmekle «cıvıltı» görmek arasındaki o muhteşem fark… Müdür Beyin odasına vardık: –Selâmün aleyküm! –Aleyküm selâm buyurun oturun. –Müdürüm, biz ilçemizin proje hâfızlık imam-hatip ortaokulunun tanıtımı için gelmiştik. –Hoş geldiniz. Evet duymuştum, ben de sizi bekliyordum. Biz de yakın zamanda ilgililerine imam-hatip ortaokullarını tanıtım maksatlı […]

Okumaya Devam Edin...;

Yeni İmkânlar Çerçevesinde
ESKİMEZ EĞİTİM HAKİKATLERİ

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com 4+4+4… Biz bu formülün artılarına, yani sekiz yıl kesintisizlik inadının kırılması kısmına odaklandık. Bir de bu toplama işleminin neticesine bakalım: 12 yıl mecburî eğitim… Ortalama ömrün, beşte, altıda, bilemediniz yedide biri… Küçük bir ömür… Hazırlanması ve hazırlığıyla buna 4-6 sene de üniversite eklemeyen kaldı mı? Başlangıca ana okulunu, son tarafa lisans üstü çalışmaları ekledikçe […]

Okumaya Devam Edin...;