SELÂMSIZ KELÂM

İlham SOVQATOV ilhamsovqatov@gmail.com Dînimizin bize öğrettiği vazifelerden biri de selâm vermek ve verilen selâmı almak meselesidir. Hattâ dînimize göre selâm vermek sünnet olsa da verilen selâmı almak farzdır. Âdâb-ı muâşeret ve ahlâk kitaplarında; selâm vermenin ve selâm almanın edeplerinden uzun uzadıya bahsedilmektedir. Mukaddes kitâbımız Kur’ân-ı Kerim’de, Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in mübârek hadislerinde önemli bir mevzu olan selâm verme ve […]

Continue reading »

Karabağ Azerbaycan’dır! Bu Sefer; «BİZ GELDİK!»

İlham SOVQATOV ilhamsovqatov@gmail.com Fransız General Gouraud 1920 yılında Şam’ı işgal ettikten sonra; üçüncü haçlı seferini bertaraf etmiş olan müslümanların komutanı Salâhaddin Eyyûbî’nin türbesine giderek tekebbürle ve kinle; “–Kalk Salâhaddin, biz yine geldik!” diyor. Evet, 1095-1272 yılları arasında sekiz defa garptan şarka haçlı seferleri teşkil edilmiştir. 1095 yılında birinci haçlı seferi II. Papa Urbanus’un daveti ile yapılmıştır. Bunun maksadı; «mukaddes toprakları […]

Continue reading »

SEVGİ DOLU «MEKTUPLAR»

İlham SOVQATOV ilhamsovqatov@gmail.com Şu an yaşadığımız dönemde o kadar hızlı değişim ve dönüşümler gerçekleşmektedir ki; birçok nesnenin, davranışın değeri kaybolup tarihin sayfalarında gömülü hâle gelmektedir. O kadar hızlı değişiyoruz ki; yirmi, otuz sene evvel yaptığımız işi, davranışları ve meslekleri bırakmak zorunda kalıyoruz. Bunun yerine teknolojinin bize sunduğu «imkânlara» göre davranışlar sergilemekteyiz. Çok uzağa gitmeden, cep telefonlarının îcâdına kadar, sözün doğrusu […]

Continue reading »