SEVGİ DOLU «MEKTUPLAR»

İlham SOVQATOV ilhamsovqatov@gmail.com Şu an yaşadığımız dönemde o kadar hızlı değişim ve dönüşümler gerçekleşmektedir ki; birçok nesnenin, davranışın değeri kaybolup tarihin sayfalarında gömülü hâle gelmektedir. O kadar hızlı değişiyoruz ki; yirmi, otuz sene evvel yaptığımız işi, davranışları ve meslekleri bırakmak zorunda kalıyoruz. Bunun yerine teknolojinin bize sunduğu «imkânlara» göre davranışlar sergilemekteyiz. Çok uzağa gitmeden, cep telefonlarının îcâdına kadar, sözün doğrusu […]

Continue reading »