SÖYLE CAN KURBAN!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Tâlihim bozulmuş, ikbâlim kara…
Söyle nedir çare? Söyle can kurban!
Derman kâr eylemez, rûhumda yara…
Söyle nedir çare? Söyle can kurban!

İçtiğim çeşmenin «suyu» değişmiş…
Can bildiğim dostun «huyu» değişmiş…
Milletin cevheri, «soyu» değişmiş..
Söyle nedir çare? Söyle can kurban!

Harama uzanmış «kadı»nın eli…
Adâlet bozulmuş, hüküm: Hileli…
Kime sorsam, herkes benden çileli…
Söyle nedir çare? Söyle can kurban!

Tecrübeyi, liyâkati öven yok!
Bir yuvada birbirine güven yok!
«Allah için» karşılıksız seven yok!
Söyle nedir çare? Söyle can kurban!

Lâmbada bir değil, birçok «cin» oldu…
Arsızı, hırsızı «cambaz», «hin» oldu…
Az derdimiz vardı, arttı «bin» oldu…
Söyle nedir çare? Söyle can kurban!

Gönülde ülkümüz büyük «Turan»dı!
Beylikten devlete esas: «Kur’ân»dı!
Küfürden kaçanlar, küfre yarandı…
Söyle nedir çare? Söyle can kurban!

Ar-hâya olmayan «yüz»e çare ne?
Gerçeği görmeyen «göz»e çare ne?
Eğer tuz kokmuşsa «tuz»a çare ne?
Söyle nedir çare? Söyle can kurban!

Biz ki senle Hak yolunda yoldaştık!
Nice bâdireler, engeller aştık…
Şimdi çıkmaz bir çamura bulaştık…
Söyle nedir çare? Söyle can kurban!

Dersen: Kaygılanma! Geçer bu gün de!
«Zulme boyun eğmek» var mıdır dinde?
Niyazkâr neylesin? Susarsan sen de…
Söyle nedir çare? Söyle can kurban!

18 Haziran 2015