Sen de…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -7-
Sen de…

لَٓا اُحِبُّ الْاٰفِل۪ينَ

“(Yıldız) batınca (İbrahim) dedi ki:
«Ben sönüp gidenleri sevmem!»”(el-En‘âm, 76)

Mâsivâ hiç tatmin etmez kalbini,
Gitme ardından sakın fânîliğin…
Sev, Halîl aşkıyla, Bâkî Rabbini,
Ente eydan lâ tuhibbu’l-âfilîn!..*

* (Hazret-i İbrahim gibi) sen de sönüp gidenleri sevmezsin!