MUSA KÂZIM EFENDİ

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com “Günah işlemek, Allah’tan uzaklaşıp şeytana yaklaşmaktır!” MUSA KÂZIM EFENDİ Bu ay sizlere; “Günahın sevgiliden uzaklaştırdığını bilmeyen; tövbenin rûhu olan nedâmete yaklaşmaz, Allah’tan uzak olduğuna dair nefsinde bir acı hissetmez. Gönlünde bu ıstırabı duymayan Allâh’a rücû edemez, dönemez. İşte bu dönmenin mânâsı, o günahı terk ve bir daha yapmamaya niyet ve azmetmektir.” diyerek, mahbûba vâsıl olabilmek […]

Continue reading »

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ -2-

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com “Fethe muhalefet edenler, şiddetle cezalandırılmalı!” Geçen ayki yazımda sizlere; fethin kaderini doğrudan etkileyen bir «Gönül Sultanı»nın, Akşemseddin Hazretleri’nin Hacı Bayram Velî’ye intisab hikâyesinden, altıncı Osmanlı hükümdarı Sultan II. Murad’la olan dostluğundan ve Manisa sarayında Şehzade Mehmed’e yaptığı hocalıktan söz etmiştim. Bu yazımda ise bu eşsiz İslâm âliminin fetihteki mânevî rolünden söz edeceğim. İstanbul kuşatması sırasında […]

Continue reading »

«Dînimizin kıymetini bilmezsek, Cenâb-ı Hak bu dîni bizden alır!» MAHMUD SÂMİNÎ EFENDİ

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Bu ay sizlere; “Bir âşık, aşkını mâşûkuna açmazsa o mâşuk (sevgili) aşkını bilemez. Tasavvufta gurur yasak, teslîmiyet şarttır… Aşkın mecâzî köprüsünü geçenler, aşk-ı hakikîye erenlerdir. Buna erenler Hakk’a inanıp bir rehbere bağlananlardır!” diyerek, mânevî kurtuluşa erebilmek için bir mâneviyat büyüğünün izinden yürünmesi gerektiğini söyleyen bir «Gönül Sultanı»nı, Palulu bir mânâ erini Şeyh Mahmud Sâminî Efendi’yi […]

Continue reading »