İMTİHAN: HAYRU’L-HALEF BİR NESİL MÜCADELESİ

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Müslümanın imtihanı eksik olmaz. Müslümanın karşılaştığı imtihana olan sabrı ve sadâkati; onun kulluk kalitesini artırdığı gibi, cennete olan yolculuğunda da mesafe kat etmesine vesile olur. İnsana bu cenneti kazanma fırsatı veren Allah’tır. Allah -celle celâlühû-; “Andolsun; Biz sizi bir parça korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele!” […]

Continue reading »

NASIL BİR İSTİKBAL?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Çocuklarımızın Geleceğini İnşa Ederken Nelere Dikkat Ediyoruz, Maddî-Mânevî NASIL BİR İSTİKBAL? Nasıl Bir Âhiret Endişesi? Herkesin derdi; Geleceği inşa etmek. Kendisi için, çoluk çocukları için herkes bu gaye etrafında canhıraş bir şekilde ömür boyu koşturuyor. Maksat hep aynı; İstediği gibi rahat bir gelecek. Bunun için; Kimi ilme sarılıyor, kimi cehâlete. Kimi adâleti tercih […]

Continue reading »

GELECEĞİN İNŞASI İÇİN

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Her toplumun veya şahsın arzuladıkları arasında geleceği inşa etmek vardır. Tarihte kalıp gitmek, geleceğe ait hiçbir hazırlık içerisinde bulunmamak, yok olmayı başından kabul etmiş sistemlerde bulunabilir. «Kökü mâzîde olan âtîyiz.» düsturunu benimsemiş toplum ve şahıslara baktığınız zaman; onlar kendilerini ileriye götürecek çabalarla, geleceği hayır ve donanımlarla şekillendirme hassasiyetine sahip olmuşlardır. Hazret-i İbrahim -aleyhisselâm-; gelecek kaygısı […]

Continue reading »