GÖNÜL NİYAZI

ŞAİR : Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com Aşkın ile yandım, düştüm yollara, Lutfeyle menzile varayım Rabbim… Dâhil et sevdiğin, ebrar kullara. Îmanla huzurda durayım Rabbim… İhsan et kalbime, devamlı zikir, Gaflet zincirini, kırayım Rabbim… Sana lâyık kul et, sevinsin hakir, Gülerek cennete gireyim Rabbim… Dost eyle kendine, çıkar zirveye, Nefsimi yerlere, vurayım Rabbim… Sabit kıl dîninde, budur tek gaye; Îmanla rûhumu vereyim […]

Okumaya Devam Edin...;

İKİ HAYAT GAYESİ…

YAZAR : Hüdâyî ÜSKÜDARLI Bu yazı dizisi, hayalî bir roman tekniğiyle değil, cemiyetin içinde yaşadığı hâdiseler ve ulvî hakikatler etrafında oluşan gerçekleri ve meseleleri canlandırma, tasvir, konuşma ve sohbet üslûbu ile kaleme alınmıştır. Bir yanda zulmet ve onun hüsran dolu ahvâli, diğer yanda ezelî ve ebedî nûrun nimet ve bereketli ahvâli. Bu ikisinin arasında zulmetten nûra açılan bir hidâyet penceresi… […]

Okumaya Devam Edin...;

HAKİKAT-İ ÎMAN

Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com Eşyanın içinde eşya değiliz, Eşref-i mahlûkat biziz âlemde… Gaflet uykusunda rüya değiliz, Yazılmış yazgımız kutlu kalemde… Rüzgârlar dil olmuş nazlı bayrağa, Bir vuslat sevdası düşmüş toprağa, Deli gönül dönmüş kuru yaprağa, Ömrümüz geçerken bin bir elemde… Hayatın mânâsı ubûdiyettir, Amellerin özü hüsn-i niyettir, Mutmain olunan elbet ebettir, Îman dedikleri yüce merhemde… Varlığa ermektir yokluktan gaye, Her lâhza, […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3