AHISKALI ALİ HAYDAR EFENDİ

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Ali Haydar Efendi; tarîkata girmek isteyenlerin, mizaçlarının bu yolda sülûk etmeye istîdatlı olup olmadığını öğrenmek için, o kimselere; “–Şimdiye kadar çok fazla sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir şey var mı?” diye sorarmış. Kişi meselâ; “–Atımı çok seviyorum!” gibi bir cevap vermiş dahî olsa; “–Senden mürid olur.” der, onu ihvanlığa kabul edermiş. “–Hayır efendim, şimdiye kadar hiçbir […]

Continue reading »