Kur’ân’dan Bir Nur: YÂSÎN SÛRESİ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi buyurur: “Yâsîn Sûresi, Kur’ân’ın kalbidir. Âhiret yurdunu dileyerek bunu okuyan herhangi bir kimse mutlaka bağışlanır. O hâlde bu sûreyi ölüleriniz üzerine okuyunuz.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 20; İbn-i Mâce, Cenâiz, 4; İbn-i Hanbel, Müsned, 5/26,27) “Her şeyin bir kalbi vardır: Kur’ân’ın kalbi ise, Yâsîn Sûresi’dir. Kim bu sûreyi okursa, Allah ona; Kur’ân’ı on defa […]

Continue reading »