HACCIN MEBRÛR OLMASI İÇİN…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HACCA HAZIR MISIN? Hazret-i Mevlânâ, hac mevzuunda hikmetli bir kıssa anlatır: “Ümmetin büyüklerinden Bâyezîd-i Bistâmî, hac ve umre için Mekke’ye doğru süratle gidiyordu. Her gittiği şehirde oranın sâlihlerini araştırıyor; «–Bu beldede basîret sahibi, gönül gözü açık kim var?» diye o şehrin ileri gelenlerine soruyordu. Çünkü nereye sefer yaparsa yapsın, evvelâ Hak dostlarını arayıp bulmanın […]

Continue reading »

HUTBELERİN DİL YARASI

YAZAR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Hutbe; irşad ve tebliğ usûllerinin en mühimi, en yaygını ve farz olanıdır diyebiliriz. Çünkü farz olan Cuma namazının, sıhhat şartlarından biridir. Bugün geniş halk tabakalarının İslâm ile irtibatını sağlamanın, en belli başlı vasıtası hutbelerdir. Bu sebeple; vazifesi toplumu irşad, dîni tebliğ ve beyan olan herkes, hutbeler üzerinde hassâsiyetle durmalıdır. Hitâbetin vasıtası dil olduğuna göre; […]

Continue reading »
1 2