Mukaddes Bir Emânet; ÇAĞLAR ÜSTÜ DAVET

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Teknolojideki gelinen seviye çerçevesinde, haberleşme imkânlarının fevkalâde geliştiği günümüzde; devletler, siyasetlerini hâkim kılmak için, bu vasıtaları geniş ölçüde kullanıyorlar. Hele dünyevî (seküler) cereyanların altüst ettiği, insanî değerlerin pek de yer bulamadığı bu kurtlar sofrasında; davranış tarzının belirleyicisi olan «gaye uğruna her şey mubah» mantığıyla, her türlü sûiistimal ve hile irtikâp edilebiliyor. «Yeni dünya düzeni»nin […]

Continue reading »

EY GÜZEL İNSAN…

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bir O’na hasret, bir Sana hasret, Az buna lisân, uz buna nîsan, Hep bize rehber, hep bize dâvet, Ey güzel insan, en güzel insan… Hak yola erdik, aşkını içtik, Ardına düştük, her şeyi geçtik, Biz Sen’i sevdik, biz Sen’i seçtik, Ey güzel insan, en güzel insan… Düşte Celil nurdan yüze baksın, Kalbini hep sevdâna […]

Continue reading »

GERİYE KALAN

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com Bir gün emâneti teslim edince, Ne yüzüm bilinir, ne sesim kalır. Davet ulaşıp da Dost’a gidince, Geride bir metruk adresim kalır. Nihayete erer bütün telâşım, Türlü korkularım, dertle savaşım, Mahşer uykusuna varırken başım, Burada hayalim, hevesim kalır. Hakikate yol var her bahanede, Kim sevine o gün, kim figan ede, Bir ömür sürdüğüm fakirhânede, Duvarlara sinmiş […]

Continue reading »
1 2