EY GÜZEL İNSAN…

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bir O’na hasret, bir Sana hasret,
Az buna lisân, uz buna nîsan,
Hep bize rehber, hep bize dâvet,
Ey güzel insan, en güzel insan…

Hak yola erdik, aşkını içtik,
Ardına düştük, her şeyi geçtik,
Biz Sen’i sevdik, biz Sen’i seçtik,
Ey güzel insan, en güzel insan…

Düşte Celil nurdan yüze baksın,
Kalbini hep sevdâna bıraksın!
Son kılavuzsun, son sığınaksın,
Ey güzel insan, en güzel insan…

vezni: müfteilâtün / müfteilâtün