TAKDİR, TEDBİRE GÜLER!..

Halil KAŞIKÇI İnsan hayatında önemli hâdiseler ve nirengi noktaları vardır. Meselâ; tahsil, askerlik, evlilik, çoluk çocuğa kavuşma ve bunlar gibi hususî zamanlar. Bu gibi hâdiseler; tecrübenin, olgunluğun, hayatı daha iyi yaşamanın, içtimâî ilişkilerin, sabrın anahtarıdır. Hayat mektebinin dersleridir ve alacağımız notların esasıdır. Bir kul olarak bizim yaptığımız programlar ve plânlar var. Bir de Allah Teâlâ’nın bizim için yaptığı plân ve […]

Continue reading »

DİSKO

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr DİSKO1 “Giderek siz oluyorsa bütün bir kalabalık; yüzünüz yüzlerine benziyorsa, giysiniz giysilerine, ansızın bir hastanın kendini iyi sanması gibi gücünüz yetse de azıcık bağırsanız bir yankı: Durmadan yalnızsınız durmadan yalnızsınız”2   Askerlik günleriydi. Yalnız başıma kalamamaktan yakınıyordum. Ah şöyle bir köşede tek başına oturup da kendimle baş başa kalabilsem diye hayal kurardım. Ama […]

Continue reading »

Hayat Yolculuğunda UNUTAMADIĞIM KARELER -24-

YAZAR : Mehmet MENCET VATAN BORCU Türk insanının hayatında, askerlik hâtıraları önemli bir yer tutar. Bu hâtıralar; bilhassa kasaba ve köylerde, yaşlı da olsa sohbet edebileceğiniz insanların bahsedeceği ortak mevzulardan birisidir. Askerlik, Türk insanı için hem dînî hem millî bakımdan ulvî bir mefhumdur. Bu döneme ait hatıralar da her erkek vatan evladı için önemlidir ve ömrünün kalan kısmında muhabbetler, dost […]

Continue reading »