BİLMEMEYİ BİLMEK!

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Amr bin Hişâm, câhil bir kimse değildi. Kavmi arasında aklıyla, zekâsıyla ve bilgisiyle temâyüz eden biriydi. Dünyevî mânâda pek çok bilgiye ve ilme sahipti. Ancak; Sahip olduğu bütün bu özellikleri, onun sadece sonsuza dek Ebû Cehil olarak anılmasını sağladı. Aynı şekilde; Velid bin Muğîre de câhil bir kimse değildi. Kavmi arasında edebiyatı, şiiri ve kasîdeyi ondan […]

Continue reading »

KUR’ÂN’DA ÇERÇEVELENEN MÜŞRİK PROTOTİPLERİ

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Sun‘î zekâ, (artificial intelligent / yapay zekâ) tabirini son zamanlarda sık sık duyuyoruz. İnsan eliyle üretilen bilgisayar sistemleriyle oluşturulan bir zekâya işaret ediyor. Niçin «yapay» sıfatı konuyor başına? Çünkü şâhit olduğumuz tek zekâ türü, insanda var.1 Sun‘î zekâyı inşâ eden insanın korkusu belli: Acaba bu zekâ, insanı ortadan kaldırmayı düşünür mü? Birçok senaryoda ele alınan ana […]

Continue reading »

HAMZA AMCA -2-

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr Kendisi gibi nasipsiz kafadarlarıyla beraber, müslümanlar aleyhinde atıp tutarak yürüyen Amr bin Hişâm (Ebû Cehil); Rasûlullah -aleyhisselâm- ile Safâ Tepesi taraflarında ânîden karşı karşıya geldi. İşi gücü sataşmak ve hâdise çıkarmak olan bu hâin adam; Peygamberler Sultanı ile karşılaştığında, selâm verip hâl hatır sormak yerine, sataşmaya başladı. Çok da ileri gitti. Rasûlullâh’ı incitecek sözler söyledi […]

Continue reading »