Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -34- TE’VİLLİK SÖZLER

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   HAKK’IN İMTİHANI   Müellifimiz müteşâbih ifadeler ve te’vil mevzuunda mühim bir kaide bildiriyor:    Kırk Dokuzuncu Kaide:   “Şer‘î nasslarda vehim uyandıran, müşkil ve müphem ibarelerin bulunması; akılların, zihinlerin ve akitlerin […]

Continue reading »

YAŞANAN ZULÜMLERDEKİ KADER SIRRI

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Cenâb-ı Hak Kur’ân’da bildiriyor:    Firavun binlerce bebeği katlettirdi. Yıllarca nice zulümler irtikâp etti.    Ashâb-ı Uhdûd da mü’minleri ateş çukurlarında yaktı.    Daha nice zulümler…   Geçtiğimiz asrın başından beri Gazze’de, Filistin’de mü’min kardeşlerimize karşı çok ağır zulümler yapılıyor. Ekim ayından beri, bu zulmün en gaddar şekline bürünerek devam ettiğini görüyoruz.    Yüreklerimiz soruyor:  […]

Continue reading »

209. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Mevlevîlerden Esrâr Dede şöyle demiş: Dâvâsını terk etsin, bülbülde fedâ yoktur, Bir nükteciği aşkın, pervânede kalmıştır. Pervânede kalan aşkın o küçük nüktesi; sevdiği için fedâkârâne bir şekilde ateşe atılmaktır ki, bunun müstesnâ örneği Hazret-i İbrahim’dedir. Fakat dahası vardır: •Canın yongası denilen maldan ve •Canın parçası, ciğerpâresi olan evlâttan da fedâkârlık eder Halîlullah. •Kurban ibâdeti onun şiârı. •Hac ibâdeti […]

Continue reading »

RAHMETİN MÂNÂ DERİNLİĞİ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Her medeniyetin bir insan tasavvuru vardır. Bir mükemmel insan ideali, hayali ve ufku vardır. Bizim medeniyetimizin oluşturmaya çalıştığı ideal insan, rahmet insanıdır. Cenâb-ı Allah, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i âlemlere rahmet olarak gönderdiğini beyan buyurmaktadır: وَمَٓا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ “(Rasûlüm!) Biz Sen’i âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” (el-Enbiyâ, 107) Bu âyet-i kerîme; Peygamber […]

Continue reading »

Cibrîl Hadîsi Işığında; MEDENİYETİMİZİN EĞİTİM ESASLARI

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Cenâb-ı Allah bizleri, bu dünyaya kendisine kul olmamız için gönderdi. Her şeyden önce vazifemiz Allâh’a güzel bir kul olmaktır. Fakat bir vazifeyi başarabilmemiz için; onunla alâkalı bir ön hazırlığımızın, donanımımızın, bilgimizin ve becerimizin olması lâzım gelir. Bu sebeple güzel bir kulluk için de eğitime ihtiyacımız vardır. “Acaba Allâh’a nasıl kul olabiliriz?” “Allâh’ın bizden istediği vazifeyi nasıl […]

Continue reading »