Bağışıklık Sistemimiz -13- DEMİR GİBİ SIHHATLİ

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com DEMİR İnsan bedeninin hayâtiyetini devam ettirebilmesi için olmazsa olmaz en önemli gıdâ elemanlarından birisi de demirdir. Demir insan için o kadar önemlidir ki; demirin insana lutfedilmesi hakkında âyet-i kerîme indirilmiş olup, bu âyetin bulunduğu sûreye Arapçada demir mânâsına gelen Hadîd ismi verilmiştir. Âdemoğlu demirden; bina, makine vb. gibi birçok ihtiyacı için istifade ederken, bedenimiz için […]

Continue reading »

NEREYE KADAR?

Mehmet MENCET Batının ve bâtılın her yandan gönüllere ve zihinlere musallat olarak insanları varoluş gayelerinden uzaklaştırdığı, istikametlerini bozduğu, âhireti unutturduğu modern bir câhiliyye devri yaşanıyor. Seküler eğitim sistemlerinin menfî telkinleriyle, insanlık maddî ve mânevî felâketlere sürükleniyor. İnsana Âdemoğlu da denilir. Hepimiz bir babadan ve bir anneden dünyaya geldik. İlk insan aynı zamanda ilk peygamber olan Âdem -aleyhisselâm-. Mademki insanlık peygamberle […]

Continue reading »

BİR MİLLETİ BÜYÜK YAPAN SIR NEDİR?

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Otobüs duraklarında bir reklâm gördüm: Dünyaca meşhur bir eğlence kanalı, Türk yapımı bazı dizilerin İngilizce isimlerle bütün dünyada seyre sunulduğunu ilân ediyor. Bunu görünce koltuklarımız kabaracak; «Vay be!» diyecekmişiz. Bu reklâm, aslında altında şöyle bir alt metin taşıyan, tersinden bir psikolojik hamle gibi: “Siz önünüze attığımız bu kadarcık jestlerle bile memnun olacak; ezik, beceriksiz, gelişmemiş ve […]

Continue reading »

ALMA MAZLUMUN ÂHINI!..

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Aklın varsa kulak kabart, doğruyu söyleyen sese; Ahirette işe yaramaz, dolu mide, dolu kese; Âşık olma dünya fânî, hayallerse hep vesvese; Doğru yolu bulmak zordur, nefis var iken herkeste, «Alma mazlumun âhını, çıkar âheste âheste…» İnsan denen âdemoğlu, sanma ömrün bin yıl sürer, Günah bir mikroba benzer, yer buldu mu hemen ürer, Bilemezsin […]

Continue reading »