Âb-ı Hayat

ŞAİR : MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com Yağmurun altında ıslanmazsa topraklar kurur, Köklerinden suyla beslenmezse yapraklar kurur, Koş gönül, aşkında can bulmak dilersen Ahmed’e; Nur Nebî’den hisseyâb olmazsa idrakler kurur. vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com Gidelim sevdiceğim bir güzelim şehre kadar… Bütün esrârını aşkın görelim dehre kadar… Aşktır, gösterecek âlemi bir başka bize, Râzıdır tatmaya hattâ bu gönül zehre kadar… Küllühüm zâikatü’l-mevt olacak bunca nefis, Beri gel, meşk edelim bâri o son mühre kadar… Periden tatlı demek vâcip olur çehren için, Olamaz sanma Süreyyâ nitekim Zühre kadar… Varlığın buz […]

Continue reading »