SONSUZLUĞUN KAPISI ÖLÜM

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Ömür; yaşanan ve yaşanacak hakikatler ile geleceğe dair kurulan hayaller arasında geçip gider. Hayal âleminin uçsuz bucaksız ve arzularının/beklentilerinin fazla oluşu, insanın hayallere dalmasına ve istikbalden ümitlenmesine sebep olur. Bazıları vardır ki; dünya hayatı için mümkün olmamasına rağmen, insan yine de bunları kurmaya devam eder, hayallerinde en tepeye, zirveye taşır. Sonsuzluk, ölümsüzlük, ebedî yaşama arzusu… Hazret-i Âdem […]

Continue reading »

ALTIN GÜNLER

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Mal, meyil kelimesinden gelir. İnsanların meylettiği, değer verdiği, el üstünde tuttuğu kıymetler. Hele yükte hafif pahada ağır olursa, daha bir kıymetli. Bu sebeple insanlık altın, gümüş gibi madenleri kıymet ölçüsü edindiler. Altın ve gümüş birer maden. Yerin altından zahmetlerle çıkıyor ve her yerden de çıkmıyor. Çıksa zaten değeri düşer. Bu kıymeti elde etmenin kolay yollarını arayanlar […]

Continue reading »

Âb-ı Hayat

ŞAİR : MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com Yağmurun altında ıslanmazsa topraklar kurur, Köklerinden suyla beslenmezse yapraklar kurur, Koş gönül, aşkında can bulmak dilersen Ahmed’e; Nur Nebî’den hisseyâb olmazsa idrakler kurur. vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com Gidelim sevdiceğim bir güzelim şehre kadar… Bütün esrârını aşkın görelim dehre kadar… Aşktır, gösterecek âlemi bir başka bize, Râzıdır tatmaya hattâ bu gönül zehre kadar… Küllühüm zâikatü’l-mevt olacak bunca nefis, Beri gel, meşk edelim bâri o son mühre kadar… Periden tatlı demek vâcip olur çehren için, Olamaz sanma Süreyyâ nitekim Zühre kadar… Varlığın buz […]

Continue reading »