GAZEL

ŞAİR : EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

Gidelim sevdiceğim bir güzelim şehre kadar…
Bütün esrârını aşkın görelim dehre kadar…

Aşktır, gösterecek âlemi bir başka bize,
Râzıdır tatmaya hattâ bu gönül zehre kadar…

Küllühüm zâikatü’l-mevt olacak bunca nefis,
Beri gel, meşk edelim bâri o son mühre kadar…

Periden tatlı demek vâcip olur çehren için,
Olamaz sanma Süreyyâ nitekim Zühre kadar…

Varlığın buz gibi, cennet gibi bir âb-ı hayat,
Ben ne âteşlere kandım bu serin nehre kadar…

Yüz görümlük diyerek can dilemiş senden o şuh,
Tâkatin var mı Edîbî acabâ mihre kadar?..
vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)