TESBİHÇİ HÜSEYİN AMCAMIZ

Mehmet MENCET Gönül dünyamızdaki güzel bir insan Hakk’a yürüdü. O samimî bir Allah dostu olmanın bütün özelliklerini hayatının her alanında yaşayan, çevresine de bu güzellikleri yansıtmaya çalışan, sevimli, mütevâzı, daima güler yüzlü, muhterem bir şahsiyetti… Allah sevgisini herkesin gönlüne ulaştırmaya gayret ediyordu. Gözünün kapanması ona gönül gözünü açmıştı âdeta… Sevgiyle bütün insanları kucaklayacak kadar deryâ gönüllü idi… Nur yüzlü, tatlı […]

RASÛLULLÂH’IN VAZİFELİSİ

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Peygamberimiz -aleyhisselâm-, Medinelilerin haklı istekleri üzerine, sahâbîleri arasından Hazret-i Mus‘ab bin Umeyr’i onlarla göndermişti. Önemine binâen, bu konuyu bazı tekrarlarla birlikte ve ısrarla anlatmayı sürdürüyoruz. Rasûlullah -aleyhisselâm-’dan bir hoca, bir mukrî, bir muallim isteyen Medineli müslümanlar; çok önemli bir önceliği, öne alarak, asırlar öncesinden bütün insanlığa çok ciddî bir mesaj da vermişlerdi: –Yâ Rasûlâllah! Kur’ân okuyacak-öğretecek, namazlarımızı […]

O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- NE ÖĞRETTİ, NASIL ÖĞRETTİ, NE HÂSIL ETTİ? -11-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi O’NU SEVMEK ÎMAN ŞARTI Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurur: “Nefsim kudret elinde olan Allâh’a yemin olsun ki; sizden biriniz, ben kendisine; anasından, babasından, evlâdından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça hakikî mânâda îmân etmiş olamaz.” (Buhârî, Îmân, 8) Demek ki; Îmânımızı kâmil hâle getirebilmemiz için, O’nu tanımalı, sevmeli ve O’na ittibâ […]

İNANÇ ve TEFEKKÜRDE ŞEYTAN VESVESE ve KURUNTULARI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Şeytanın sağdan yaklaşmaları çeşit çeşittir. Din, îman ve ibâdet yolundaki mü’minlere türlü, karışık vesveseler verir. Meselâ, şeytan; aşırı derecede fikir ve kuruntularla meşgul olan kimi mü’minlerin kalbine îmân ile alâkalı şüpheler atmaya çalışır. Hadîs-i şerifte buyurulur: “Sizden herhangi birinize şeytan gelir de; «–(Şunu) böyle kim yarattı? (Şunu) böyle kim yarattı?» en sonunda; «–Rabbini kim […]

BURSA’DA BİR ÇINAR VARDI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Tasavvufî ahlâk ve mânevî güzelliklerine binâen Muhterem pederim Musa Efendi -rahmetullâhi aleyh- aynı isimdeki üç sâlih kişiden özellikle bahsederdi. Derdi ki: “İhvânımız arasında hâlleriyle müstesnâ üç Hüseyin vardır: •Biri Samsunlu Hüseyin Efendi, •Diğeri Nevşehirli Hüseyin Efendi, •Üçüncüsü de Bursalı Tesbihçi Hüseyin Efendi…” İlk iki Hüseyin Efendiler, bu güzel hüsn-i şahâdet ile Hakk’ın rahmetine kavuşmuşlardı. […]

İLMİN ŞEREFİ

Sami GÖKSÜN Bilindiği üzere; İslâm’da ilk savaş, Bedir Gazvesi’dir. Bu harbi müslümanlar kazanmıştır. Zaferin sonunda esirler de alınmıştır. Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; ashâbıyla istişâre ettikten sonra, esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılmalarını emretmiştir. Ancak fidye verecek durumda olmayanlardan her birinin, on müslüman çocuğa okuma-yazma öğretmeleri hâlinde onların da serbest kalacağını bildirmiştir. Zeyd bin Sâbit -radıyallâhu anh-, bu şekilde okuma-yazma öğrenenlerdendir. […]

İSLÂMİYET’TE DÜRÜST ÇALIŞMAK İBÂDETTİR

İrfan ÖZTÜRK Ey kardeş! İnsanlık tarihinde; İslâmiyet kadar, çalışmanın ehemmiyetini bildiren bir din görülmemiştir. İslâm dîni, hiçbir müslümana; tembelliği, miskinliği hiçbir zaman câiz görmemiştir. Çünkü tembel insan, mutlaka başkalarının sırtından geçinmek ister. Çalışıp kazanmaktan kaçar ve herkese yük olur. İslâmiyet’te başkalarına yük olmak da yasaktır. Cenâb-ı Hak; insanlara vereceğini va‘dettiği rızkı, çalışmak şartına bağlamıştır. Rızık için olanca kudretiyle çalışmak, insanın […]

Cebrâil A.s’ın Mü’minlere Vasiyeti KOMŞU HAKKI

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS: عَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’tan nakledildiğine göre Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Komşusunun, kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamadığı kimse cennete giremez.” (Müslim, Îmân, 73) BİR MESAJ: […]

NİMETİN GETİRDİĞİ MES’ÛLİYET

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Müslüman, mükellef bir insandır. Sorumludur yani. Ne ile ne kadar ve ne zaman sorumluysa, onu o kadar ve o zaman yerine getirmelidir. Medine müslümanları olarak temâyüz eden bu güzîde insanlar, Mus‘ab Hocanın yetiştirdiği güzel şahsiyetlerdi. Her güzel şahsiyet de güzelliği ölçüsünde bir şeyler yapma gayreti içindeydi. Sorumluluklarının gereğini yapıyorlardı yani. O günün Yesrib’i, karmaşık bir toplumdan oluşuyordu. […]

O (S.A.V) Ne Öğretti, Nasıl Öğretti, Ne Hâsıl Etti? -10-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Fahr-i Kâinât Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, ashâbını muhabbetle, kalb-i selîm ile terbiye etti. •Samimî ve Yakın Alâka Gösterdi Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; bilhassa tebliğ için kabiliyetli, terakkîye istîdatlı talebelerine yakın bir alâka gösterdi. Meselâ; İstîdatlı ashâbını bazen bineğinin terkisine bindirdi. Bazen muhatabının elini tuttu. Bazen muhatabının göğsüne tatlı bir şekilde vurdu. […]

1 2 3 4 5 107