Mü’minlerin Annesi HAZRET-İ ÂİŞE ES-SIDDÎKA BİNTİ’S-SIDDÎK -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY Hazret-i Âişe Vâlidemiz bi’setin 4. yılında Mekke’de doğdu. Babası Ebûbekir bin Ebû Kuhâfe, annesi Kinâne kabîlesinden Ümmü Rûmân bint-i Âmir bin Uveymir’dir. Küçük yaşlarda müslüman olmuştur. Allah Rasûlü’nün üçüncü zevcesidir. Nikâhları Mekke’nin son yıllarında, evlilikleri ise hicretin 2. yılı Şevval ayında Medine’de gerçekleşti. (Zehebî, II, 141-142) ALLAH RASÛLÜ’NÜN RÜYASI Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu evliliğe sâdık rüya […]

Continue reading »

SAĞLIK DA HASTALIK DA YARADAN’DANDIR

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS: عَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً » Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’ten nakledildiğine göre, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Allah, indirdiği her hastalığın muhakkak şifâsını da vermiştir.” (Buhârî, Tıb, 1) BİR MESAJ: […]

Continue reading »

BEY‘ATLARI SORUŞTURMA

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Rasûlullah -aleyhisselâm-, dur-durak bilmeden insanlığın kurtuluşu için çalışıyordu. O’na îmân ile beraber teslîmiyet gösteren sahâbîler de, bu aydınlanma merhalesinin birer kandili olarak, çevrelerini aydınlatma gayreti içindeydiler. Nurlar Nûru’ndan aldıkları ışık ile her biri kandil kandil parlıyordu. İlâhî çağrıya kulak kabartıp yönelenler, bu ışıkla aydınlanıyorlar, aydınlananlar da bir başkasını aydınlatmak için, bütün güçleriyle çalışıyorlardı. Bu dönemde İslâm ile […]

Continue reading »

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -17- İSLÂM’DA İSTİKAMET

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KADİR GECESİ Âişe -radıyallâhu anhâ-, Peygamber Efendimiz’e bir gün sordu: “–Ey Allâh’ın Rasûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl duâ edeyim?” Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de şu duâyı tâlim buyurdu: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَر۪يمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّ۪ى “Allâh’ım! Sen çok affedicisin, sonsuz kerem sahibisin, affetmeyi seversin. Beni […]

Continue reading »

SEVİNDİREREK SEVİNMEK İKRÂM EDEREK DOYMAK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi NEBÎLER SİLSİLESİNDEN BİR İBRET Zülkarneyn -aleyhisselâm-; ömrünü tebliğ gayesiyle, cihânın her tarafına seferler ile geçirmiş nebî yahut velî olan bir hükümdardır. Yaptığı seferlerden birinde; ölüm endişesi ve nefis engelini aşmaya çalışan bir kavimle karşılaştı. Oradaki insanların; dünya serveti nâmına altın, gümüş gibi hiçbir şeyleri yoktu. Rızıkları sebzeden ibaretti. Ayrıca bu kavimde herkes; kendi mezarını kazar, […]

Continue reading »

ESAS HASTALIK, ASIL ŞİFÂ

Sami GÖKSÜN Bütün dünya bir hastalık ile mücadele hâlinde. Hayat o kadar mühim ki; eğitim, hava yolu ulaşımı ve ticârî hayatın büyük bir kısmı, bu hastalığın yayılmasını önlemek için durduruldu. Cenâb-ı Hak, şifâ ve sıhhat ihsân eylesin. Rabbimiz Kur’ân-ı Azîmüşşân’da şu ifadeyi çok zikrediyor: “Kalplerinde hastalık olanlar…” İmam Gazâlî; bu mânevî kalp hastalığının, bedenî hastalıklardan beter olduğunu şöyle ifade eder: […]

Continue reading »

DÜNYADA ÂHİRETİ ARAMAK…

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Cenâb-ı Allah bizi yarattı, varlığından haberdar etti. Kendisine îmân etme şerefini bizlere bahşetti. Buna ilâveten bize en değerli emâneti olan Kur’ân-ı Kerîm’i lutfetti. Çünkü insan, yeryüzüne Âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ’nın halîfesi olarak geldi. Cenâb-ı Allah bizleri yeryüzüne gönderdi. Her türlü donanımı bizlere bahşetti. Bize vermiş olduğu sayısız nimetlerin karşılığını bizden bekliyor. Nedir o sonsuz nimetler karşısında […]

Continue reading »

Mü’minlerin Annesi HAZRET-İ SEVDE BİNT-İ ZEM‘A -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY Hazret-i Sevde Vâlidemiz elli üç yıl önce Mekke’de doğdu. Babası Kureyş’in Âmir bin Lüeyoğulları boyundan Zem’a bin Kays, annesi Medine Neccâroğulları’ndan Şemûs bint-i Kays’tır. Soyu baba tarafından dedesi Âmir bin Lüey’de Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘le birleşir. Sevde Vâlidemiz; uzun boylu, heybetli, cömert, fedâkâr, iyi niyetli ve yumuşak huyluydu. Hazret-i Sevde ilk müslümanlardandır. Kendisi müslüman olduktan sonra kocası […]

Continue reading »

KULLUK ŞUURUYLA İDRÂK EDİLEN BİR BAYRAM

Doç. Dr. Mustafa CANLI Sevgili Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra Medinelilerin İran’dan alınma Nevrûz ve Mihricân bayramlarını kutladıklarını gördüğünde, serlevhâ hadîsimizde de ifade edildiği gibi bu bayramları, Kurban ve Ramazan bayramları ile değiştirmiştir. Ramazan Bayramı, Şevvâl ayının 1. 2. ve 3. günlerinde idrâk ettiğimiz bir bayramdır. Kurban Bayramı ise, Zilhicce ayının 10. 11. 12. ve […]

Continue reading »

İKİNCİ AKABE BEY‘ATI -4-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr   Mekke’nin Akabe bölgesinde, üç görüşme ile iki bey‘at gerçekleşmişti. İlk görüşmede altı kişi vardı ki, onlar büyük ve sonsuz nimete ermişti. Peygamberimiz -aleyhisselâm-, onlarla Medine’ye gitmek istemişti. Medine’nin bu ilk müslümanları, hem bu büyük dâvâyı ve hem de Allâh’ın Rasûlü’nü ve konumunu çok iyi anlamışlardı. Bu yüzden, önce bir gidip ortamı oluşturmanın daha doğru olacağını söyleyip […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 120