DUVAR SÜSÜ DEĞİL KALPLERİN ve EVLERİN NÛRU

Sami GÖKSÜN İnsanın bu dünyada huzur aradığı en mühim mekân; hayatını devam ettirdiği, dış dünyanın fırtınalarına karşı ehliyle, ailesiyle bir liman gibi sığındığı evidir. Lâkin evin huzurunu sağlayacak âmillere dikkat lâzımdır. Emânetçisi olduğumuz bu evleri, ne kadar mâneviyat ve rûhâniyet ile doldurabiliyoruz? Ne ile dolar o mâneviyat? •Kur’ân okuyup onu tefekkür etmekle… •Sâlih ameller işlemekle… •Zikrullâh ile… •Ailece güzel, mânâ […]

Continue reading »

Mü’minlerin Annesi HİND BİNT-İ EBÎ ÜMEYYE SÜHEYL BİN MUĞÎRE EL-KUREŞİYYE EL-MAHZÛMİYYE -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY Ümmü Seleme Vâlidemiz’in asıl ismi Hind’dir. Oğlu Seleme’den dolayı Ümmü Seleme ismiyle tanınır. Kureyş kabîlesinin Benî Mahzûm koluna mensuptur. Soyu hem Allah Rasûlü hem de sahâbeden Hâlid bin Velid -radıyallâhu anh- ile birleşir. Babası Ebû Ümeyye Süheyl bin Muğîre, annesi Firâsoğulları’ndan Âtike bint-i Âmir el-Kinâniyye’dir. Ümmü Seleme Vâlidemiz ilk evliliğini on birinci müslüman olan Ebû Seleme Abdullah bin […]

Continue reading »

YÂR OL BÂR OLMA!

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com عَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ‏:‏  الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِه۪ »‏ Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’tan rivâyet edildiğine göre Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Mü’min mü’minin aynasıdır, mü’min mü’minin kardeşidir (ticaret, ziraat vs. gibi hususlarda) zarar […]

Continue reading »

RASÛLULLAH (s.a.s.)’İN HİCRETİ -2-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Hicretin öne çıkan bazı safhalarını en güzel bir şekilde nakledenlerin başında Hazret-i Âişe Annemiz geliyor. Biz de bu kısımları onun rivâyetleri ışığında anlatmaya çalışacağız. Peygamberler Sultânı; Hazret-i Ebûbekir’in evine sıkça gelir, onları sıkça ziyaret eder, orada bir müddet dinlenirdi. Bu ziyaretler; genellikle akşam ve sabah saatlerinde, «iki serinlik» denen vakitlerde olurdu. Bütün ev halkı buna alışmış olup, […]

Continue reading »

İKİ AKTÜEL MESELE

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Bu ay sizlerle beraber iki aktüel suâle cevap arayalım: Birincisi yaklaşan «Velâdet Kandili» hakkında. Mevlid Kandili’ni kutlamaya, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in dünyaya teşrifleri münasebeti ile yapılan faaliyetlere cevaz verilir mi? Bize kadar gelen rivâyetlere ve yapılan tespitlere göre; Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, 12 Rebîulevvel pazartesi günü doğmuş. Hazret-i Peygamber; pazartesi günleri oruç […]

Continue reading »

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -21- İSLÂM’DA İHLÂS ve SAMİMİYET

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İHLÂSIN MÜKÂFÂTI Horasan sultanı ve kahramanlarından Amr bin Leys öldükten sonra, sâlih bir zât onu rüyada gördü ve aralarında şu konuşma geçti: “–Allah sana ne muâmelede bulundu?” “–Allah beni affetti.” “–Allah seni ne sebeple affetti? Hayatında nasıl bir amel işledin ki affa mazhar oldun?” Bunun üzerine Amr bin Leys şöyle cevap verdi: “–Günlerden bir gün […]

Continue reading »

HAKKI TEVZÎ ve TAVSİYE

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KEFÎLİN HAK OLURSA! Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- naklediyor: Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şu kıssayı anlattı: “İsrâiloğulları’ndan bir kimse, arkadaşından bin dinar borç talep etti. O ise; «–Bana şâhitlerini getir, onların huzûrunda vereyim, şâhit olsunlar!» dedi. Borç isteyen kişi; «–(Fânîlerden şâhidim yok.) Şâhit olarak Allah yeter!» dedi. Borç verecek olan kimse de; «–Öyleyse buna kefil […]

Continue reading »

HAKK’A DOST, DÜŞMANINA DÜŞMAN…

Sami GÖKSÜN Ecdâdımız; «Kişi refîkından azar.» derdi. Yani; sevdiğin, muhabbet ettiğin, yanında durup râzı olduğun, rengine boyandığın insanların kimler olduğuna dikkat etmemiz gerektiğini belirtiyor ecdat. Bir insan; firavun ile yola revân olursa, onun âkıbeti Kızıldeniz’de boğulmak olur. Ebû Cehil ile yola çıkan birisi, hakikat güneşine gözlerini kapar da göremez olur. Nefsine tâbî olan zâlim ve câhillerle beraberlik; insanı, hüsrâna sürükler. […]

Continue reading »

BORÇ MESELESİ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM İnsanlar arasında borç alışverişi ve ödemesinde yaşanan birtakım problemler sıkça soruluyor. Kulaktan dolma bilgiler sebebiyle yanlış anlamalar ve yanlış uygulamalarla karşılaşıyoruz. Bu yüzden de borç meselesini enine boyuna ele alalım istiyoruz: İKİ TÜRLÜ Evvelâ borç iki türlü olur: Birincisi: Karz-ı hasen dediğimiz, ihtiyaç sahibine yardım kabîlinden verilen borçtur. Yani arada herhangi bir ticârî münasebet olmadığı hâlde; […]

Continue reading »

HÂLDEN HÂLE GEÇEN KALP

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَش۪يرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » Nûmân bin Beşîr -radıyallâhu anhümâ-’dan rivâyet edildiğine göre Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve […]

Continue reading »
1 2 3 4 122