BURSA’DA BİR ÇINAR VARDI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Tasavvufî ahlâk ve mânevî güzelliklerine binâen Muhterem pederim Musa Efendi -rahmetullâhi aleyh- aynı isimdeki üç sâlih kişiden özellikle bahsederdi. Derdi ki: “İhvânımız arasında hâlleriyle müstesnâ üç Hüseyin vardır: •Biri Samsunlu Hüseyin Efendi, •Diğeri Nevşehirli Hüseyin Efendi, •Üçüncüsü de Bursalı Tesbihçi Hüseyin Efendi…” İlk iki Hüseyin Efendiler, bu güzel hüsn-i şahâdet ile Hakk’ın rahmetine kavuşmuşlardı. […]

İLMİN ŞEREFİ

Sami GÖKSÜN Bilindiği üzere; İslâm’da ilk savaş, Bedir Gazvesi’dir. Bu harbi müslümanlar kazanmıştır. Zaferin sonunda esirler de alınmıştır. Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; ashâbıyla istişâre ettikten sonra, esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılmalarını emretmiştir. Ancak fidye verecek durumda olmayanlardan her birinin, on müslüman çocuğa okuma-yazma öğretmeleri hâlinde onların da serbest kalacağını bildirmiştir. Zeyd bin Sâbit -radıyallâhu anh-, bu şekilde okuma-yazma öğrenenlerdendir. […]

İSLÂMİYET’TE DÜRÜST ÇALIŞMAK İBÂDETTİR

İrfan ÖZTÜRK Ey kardeş! İnsanlık tarihinde; İslâmiyet kadar, çalışmanın ehemmiyetini bildiren bir din görülmemiştir. İslâm dîni, hiçbir müslümana; tembelliği, miskinliği hiçbir zaman câiz görmemiştir. Çünkü tembel insan, mutlaka başkalarının sırtından geçinmek ister. Çalışıp kazanmaktan kaçar ve herkese yük olur. İslâmiyet’te başkalarına yük olmak da yasaktır. Cenâb-ı Hak; insanlara vereceğini va‘dettiği rızkı, çalışmak şartına bağlamıştır. Rızık için olanca kudretiyle çalışmak, insanın […]

Cebrâil A.s’ın Mü’minlere Vasiyeti KOMŞU HAKKI

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS: عَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’tan nakledildiğine göre Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Komşusunun, kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamadığı kimse cennete giremez.” (Müslim, Îmân, 73) BİR MESAJ: […]

NİMETİN GETİRDİĞİ MES’ÛLİYET

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Müslüman, mükellef bir insandır. Sorumludur yani. Ne ile ne kadar ve ne zaman sorumluysa, onu o kadar ve o zaman yerine getirmelidir. Medine müslümanları olarak temâyüz eden bu güzîde insanlar, Mus‘ab Hocanın yetiştirdiği güzel şahsiyetlerdi. Her güzel şahsiyet de güzelliği ölçüsünde bir şeyler yapma gayreti içindeydi. Sorumluluklarının gereğini yapıyorlardı yani. O günün Yesrib’i, karmaşık bir toplumdan oluşuyordu. […]

O (S.A.V) Ne Öğretti, Nasıl Öğretti, Ne Hâsıl Etti? -10-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Fahr-i Kâinât Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, ashâbını muhabbetle, kalb-i selîm ile terbiye etti. •Samimî ve Yakın Alâka Gösterdi Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; bilhassa tebliğ için kabiliyetli, terakkîye istîdatlı talebelerine yakın bir alâka gösterdi. Meselâ; İstîdatlı ashâbını bazen bineğinin terkisine bindirdi. Bazen muhatabının elini tuttu. Bazen muhatabının göğsüne tatlı bir şekilde vurdu. […]

NEFS ve ŞEYTANIN SİLÂHI: VESVESE

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi   DÜŞMANIN SİLÂHI Şeytan, Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-’ın ve bütün insanlığın düşmanıdır. Âdem Babamız, Cenâb-ı Hak tarafından «yeryüzünde bir halîfe» olarak halk edildiğinden beri; iblis, ona karşı haset, kin ve nefret ile doludur. Kıskanç iblis; Hazret-i Âdem ve evlâtlarını, ilâhî inâyet ve ikramlardan uzaklaştırmayı kendisine vazife bilmiş, kıyâmete kadar Cenâb-ı Hak’tan mühlet alarak, bu işe […]

İSLÂM’IN OĞLU SELMAN

Sami GÖKSÜN Cennetin özlediği insanlardan birisi olması münasebetiyle, mü’min ve müslümanlara her hususta örnek olduğu için sizlere bu yazıda Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anh- Hazretleri’ni anlatmak istiyorum. Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anh- Hazretleri, İran’da mecûsî dînine mensup bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası İran’da kendilerine «Dikhan» denilen zengin bir çiftlik ağasıydı. Çocukluğundan itibaren dînine bağlı olan Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anh- Hazretleri’ni; […]

SAMİMİYETLE…

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; “–Din samimiyetten ibarettir.” buyurunca, ashâb-ı kiram; “–Yâ Rasûlâllah! Kime karşı samimiyet ve sadâkat gösterilecek?” diye sordular. O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de; “–Allâh’a, Rasûlü’ne, kitâbına, mü’minlerin başındaki imamlarına ve bütün mü’minlere.” (Müslim, Îmân, 95) şeklinde îzah etti. Bir müslüman için hayatın gayesi, Rabbin rızâsını kazanmaktır. Yaratıcı’ya hakikî mânâda samimî bir […]

ÎMÂNIN LEZZETİNE ERMEK

YAZAR : Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com De ki: Tek Rabbimiz Allah! De ki: Tek rehberimiz Bize bizden de aziz, Sevgili Peygamberimiz! De ki Seyrî: Bizi yâ Rab, bu şahâdetle yaşat, Bu şahâdetle diriltip bizi rahmetle kuşat! (Seyrî) BİR HADİS: عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ j يَقُوْلُ : « ذَاقَ طَعْمَ الْإ۪يمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا […]

1 2 3 4 102