GAZAP TECELLÎLERİNDEN MUHAFAZA

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi BİR SİYAH BULUT Hazret-i Âişe -radıyallâhu anhâ- Vâlidemiz şöyle anlatır: “Siyah bir bulut görünce veya rüzgâr şiddetli esince, Fahr-i Kâinât Efendimiz’in mübârek yüzünün rengi değişirdi. Böyle bir günde kendisine dedim ki: «–Yâ Rasûlâllah! İnsanlar bulutu görünce, yağmur yüklü olduğu ümidiyle sevinirler. Lâkin Sen bulutu gördüğünde tedirgin oluyorsun. Bu da yüzünden anlaşılıyor. Bunun sebebi nedir?” Bana […]

Continue reading »

RAHMET EYLE YÂ RABBÎ!..

Sami GÖKSÜN Bize her güzelliği tâlim buyuran Rasûlullah Efendimiz’dir. Bu yazımızda O’nun mübârek hadîs-i şeriflerinde bize ulaşmış duâ nümûnelerini birlikte okuyalım, «âmîn!» diyelim ve dilimizi bu nebevî niyazlara alıştıralım inşâallah… Rasûlullah Efendimiz’i bir gölge sadâkatiyle takip eden Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- anlatıyor: Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurdu: “Sizden biriniz yatağına yatacağında şöyle duâ etsin: «Rabbim, ancak Sen’in isminle […]

Continue reading »

HAYAT ARKADAŞINI BELİRLERKEN…

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM “Bir kadın veya erkek, ateist veya deist bir kimse ile evlenebilir mi?” İnsanların internet üzerinde yahut kafelerde tanışıp birbiriyle samimiyet kurduğu âhirzamanda böyle sualler ile karşılaşmaktayız. Bu çerçevede, inanç dünyasındaki çatlaklar ve amel dünyasındaki bozukluklar bakımından misaller çoğaltılabilir. Evvelâ şu girizgâhı yapmak durumundayız: Evlilik bir ibâdettir. Evliliği iki insanın buluşmasından ibaret görmemek lâzımdır. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu […]

Continue reading »

Mü’minlerin Annesi HAFSA BİNT-İ ÖMER BİN EL-HATTÂB EL-ADEVİYYE -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY Hazret-i Hafsa Vâlidemiz, Allah Rasûlü’ne nübüvvet gelmeden beş sene evvel 605 senesinde Mekke’de doğdu. Babası Ömer bin el-Hattâb bin Nüfeyl bin Abdiluzzâ el- Kureşî el-Adevî. Annesi Zeyneb bint-i Maz‘ûn el-Cumahiyye’dir. Hazret-i Ömer Efendimiz’in nesebi, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile birleşmektedir. ALLAH RASÛLÜ’NÜN HAZRET-İ HAFSA VÂLİDEMİZ İLE İZDİVÂCI Hafsa Vâlidemiz ilk izdivâcını Huneys bin Huzâfe -radıyallâhu anh- ile […]

Continue reading »

Mü’minin Mühim Bir Vasfı: EMÂNETLERE RİÂYET

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS: عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ j أَنَّهُ قَالَ : « أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ ف۪يكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا : • حِفْظُ أَمَانَةٍ ، • وَصِدْقُ حَد۪يثٍ ، • وَحُسْنُ خَل۪يقَةٍ ، • وَعِفَّةُ طُعْمَةٍ » Abdullah bin Amr -radıyallâhu anhümâ-’dan nakledildiğine göre, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi […]

Continue reading »

HİCRET BAŞLIYOR

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Rasûlullah -aleyhisselâm-, bir yandan sevgili ashâbını yetiştirmeye bir yandan da İslâm’ı tebliğ etmeye devam ediyordu. Ancak her geçen gün, baskı, şiddet ve işkencelerini artıran müşrikler; müslümanlar için Mekke’yi yaşanmaz bir duruma getirmişlerdi. Özellikle o meşhur Akabe Bey‘atı, onları şoke etmişti. Bunca baskı, takip ve tedbirlerine rağmen; müslümanlar bir araya gelip, birbirleriyle görüşüp anlaşmışlar, ardından bey‘at ederek, güç […]

Continue reading »

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -18- İSLÂM’DA ÖMÜR BOYU KULLUK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ŞİMDİ MUHAFAZA ZAMANI Keremi sonsuz Cenâb-ı Hak; kullarına ömürleri boyunca nice Ramazân-ı şerifler, nice Kadir Geceleri, nice mübârek zaman ve fırsatlar ikrâm eder. Bu hediyeleri ganîmet bilip güzelce değerlendirebilen kullarına, sonsuz cömertliğiyle sonsuz ihsanlarda bulunur. Lâkin bu ikramların kabulü ve bir âhiret sermâyesi olabilmesi için bir şart vardır: Muhafaza edilmesi… Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- şu […]

Continue reading »

GAZABINDAN RAHMETİNE SIĞINIRIZ YÂ RABBÎ!..

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HÂDİSÂTIN MÂNEVÎ MUHASEBESİ Dünya aylardır bir küçücük virüsün tehdidi altında. Ekonomiler altüst oluyor. Uçaklar uçmuyor. Milyonlar evlerinden çıkamaz vaziyette. Bilim ve tıp, bütün teknolojisine ve bütün gayretlere rağmen acziyet içinde. Bu yazının yazıldığı tarihe kadar 300.000 civarında can kaybı yaşandı. Meselenin mânevî buuduna bakanlar için, bu musîbetin arkasında; yıllardır devam eden onca zulümleri ve adâletsizlikleri, […]

Continue reading »

AFFEDEBİLMEK

Sami GÖKSÜN Yüce Rabbimiz Hac Sûresi’nin 60. âyet-i kerîmesinde affetmekle alâkalı olarak şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah «afüv»dür, «gafûr»­dur (affedicidir, bağışlayıcıdır).” Kur’ân-ı Kerim’de Allah Teâlâ’nın en çok tekrarlanan isimlerinin başında O’nun bağışlayıcı ismi gelir. Küfür ve şirkin dışındaki günahları dilediği kimseden bağışlayacağını yüce Rabbimiz Kur’ân’ında beyân ediyor ve Zümer Sûresi’nin 53. âyet-i kerîmesinde şöyle buyuruyor: “De ki: «Ey kendilerinin aleyhine aşırı […]

Continue reading »

Ölümlü Arzuların Şifâsı: ÖLÜLERİN TEMENNÎLERİ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Cenâb-ı Hak, Mülk Sûresi’nin ilk âyetlerinde; “Ölümü ve hayatı yaratmış olan Allâh’ın şânı yücedir.” buyurmaktadır. Önce ölümü sonra hayatı zikreder, Allah Teâlâ Hazretleri. Öncelikle ölümlü bir hayatın içerisindeyiz. Şu yaşadığımız hayat, bazıları için belki çok makbul bir hayat gibi görünebilir. Oysa yoklukların hâkim olduğu bir ölümü yaşıyoruz, her ne kadar adına hayat denilse de. Rahat yok, […]

Continue reading »
1 2 3 4 120