BÜTÜN BEŞERİYETE GÖNDERİLMİŞ EŞSİZ REHBER

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Her şeyin birbirine karıştığı bir devirde yaşamaktayız. İyilerin ve iyiliklerin, kötülerin ve kötülüklerin hak ettiği karşılığı görmediği günümüz yaşantısında insanlar; ahlâkî olgunluğu özlemekte ve istemekteler. Bilgi ve iletişimin hızla ilerlediği çağımızda; ilmî ve teknolojik başarı derecelerinin zenginleşmesine rağmen, maalesef insanların ahlâkî seviyeleri düşmüştür. Tamamen mâneviyattan mahrum, haz ve hız eksenli asrın getirdikleri; insanları bencil, tembel, sorumsuz, […]

Continue reading »

Çağ İçin Kurtuluş; PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN YOLU

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Allah Teâlâ, «eşref-i mahlûkat» olarak yarattığı ve yüce Zâtı’na halîfelik gibi fevkalâde ulvî bir vazifeyi tevdî buyurduğu insanı; bu mükellefiyeti bihakkın yerine getirebilmesi için de kendi hâline bırakmamış (el-Kıyâme, 36), rehber sadedinde ilâhî kitap ve nebîler lutfetmiştir. Tabiî insanlığın tabiatında meknûz olan zaaflar sebebiyle; istikametinden sapmalar vâkî oldukça, ilâhî elçiler imdâda yetişmiştir. Her kavmin bundan nasiplendiği, […]

Continue reading »

176. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, KARDEŞİN KİMDİR? Bu ay gönlümüze suâlimiz… İçinde yaşadığımız bencil dünya; öyle egoist, öyle ferdiyetçi, öyle keyif ve rahat düşkünü bir hâle büründü ki, öz kardeşleri bile insana tekrar hatırlatmak gerekiyor. Çünkü, Mehmed Âkif’in; Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi… diye tarif ettiği câhiliyye yeniden zuhûr etti!.. Kardeşlerimiz kim suâline âyet-i kerîme; “Mü’minler!” diye […]

Continue reading »

MİLLÎ YEMİNİMİZE NE OLDU?

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Geçenlerde İstanbul’un bir ilçesinde; havadar, ferah bir mıntıkaya gittik. Yemyeşil serviler, çamlar… Dikkatimi çekti: Etrafta birçok Arapça ibareli levhalar vardı. Yan yana, sıra sıra… “–Eyvah!” dedim; “Birilerini kızdırmasalar…” Malûm ülkemize Suriyeli kardeşlerimizin gelmiş olmasını, burada çalışıp yaşamalarını kendilerine problem edinen birtakım vatandaşlarımız var. Fakat burayı fark etmemiş olsalar gerek. Çünkü İstanbul’umuzun bu güzel, yemyeşil köşesini Suriyelilerin […]

Continue reading »

Modern Çağın Hastalıkları; VEHN

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Yeryüzünde yaşayan insanların üçte birini müslümanlar oluşturuyor. Dünyanın hemen her köşesinde, her coğrafyada müslümanlar yaşıyor. Yoğun olarak bulundukları bölgelerde; birçok devletin yönetimine, dünyanın birçok yerinde hem yer altı, hem de yer üstü zenginliklerine sahipler. Müslümanları hem insan gücü, hem de maddî imkân olarak değerlendirmeniz hâlinde, rakamlara vurulamayacak ve hafife alınamayacak seviyede ve dünyanın sayılı süper güçleri arasında […]

Continue reading »

SURİYELİLERİN DRAMI

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Bilhassa son senelerde İslâm ülkelerinde yaşanan sistem krizleri neticesinde oluşan kaos ortamına sürüklenen insanlar, her şeylerini geride bırakarak kendi ülkelerinden başka ülkelere göç etmek zorunda kaldılar. Aynı zamanda bu ülkelerdeki savaşlardan dolayı evini-barkını, yerini-yurdunu terk etmek durumunda olan pek çok insan -ki çoğu müslüman- yurt dışına kaçarak son derece zor şartlarda evsiz, işsiz, yurtsuz birer mültecî […]

Continue reading »

BAKA BAKA KARARDIK!..

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Geçtiğimiz ay yine bir kadının eski kocası tarafından öldürülmesi ile gündem, kadın cinayeti alârmına geçti. Medya; bu mevzuyu çok konuşmanın, çok gündemde tutmanın savunmasını yaparken «toplumda duyarlılık ve farkındalığı artırmak»tan dem vuruyor; «Şimdiye kadar işe yaradı mı?» diye düşünülmüyor. Aksine örnek oluşturması, tepkinin gitgide azalması ve sıradanlaşması ihtimali de hiç az değil. Öyleyse konuyu sadece gerekli […]

Continue reading »

Bir Güvenli Ada ANADOLU

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Allah Teâlâ; sonsuz nimetlerle donattığı dünyayı, yüce Zâtı adına idare etmek üzere, eşref-i mahlûkat olarak yarattığı insana emânet buyurdu. Ancak hikmetine binâen; «esfel-i sâfilîn» ile «âlâ-yı illiyyîn» arasında serbest bırakılan insana, bu emânete riâyette rehber olarak, semâvî kitapları ve onların tâlimi ile alâkalı peygamberleri ihsan buyurdu. Artık, bu emânete riâyet etmemenin hiçbir makul îzâhı ve gerekçesi […]

Continue reading »

175. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Biz kime benzeriz? Tabiî ki cedlerimize, öyle değil mi? Sosyal verâsette işler, genetik ilmindeki gibi otomatik yürümüyor. Mâzîye bakıyor hayran oluyoruz, fakat istikbâle bakıp mücrim gibi titriyoruz. Çünkü birtakım cürümlerin ceremesini elbette mücrimler çeker. Hangi cürüm? Mâzîmizi şanlı, ecdâdımızı ihtişamlı yapan değerler silsilesini terk etme suçu elbette. O kıymetli değerleri bırakıp; felsefelerin, cereyanların ortasına attık kendimizi ve şimdi […]

Continue reading »

ZAVALLI ÇIRA

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Andersen’in meşhur masalıdır: İki sahtekâr terzi; kendini beğenmiş bir krala, çok hususî, çok müstesnâ bir elbise diktiklerini söylerler: “Bu elbise, sadece akıllı kimseler tarafından görülmektedir! Akılsızlar bu çok güzel ve özel elbiseyi zinhar göremezler!” Başta kral ve bütün avenesi, akılsız addolunmamak için, bu sahtekâr terzilerin olmayan elbisesini görüyormuş gibi yaparlar. Koca kral çıplak gezmekte, etrafındaki «akıllı» […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 6 90