HER FEDÂKÂRLIKTA MAKSAT

 

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Mûtenâ, hoş bir gönül sunmak için ey Gül Sana,

Hem dokuz kat gökle hem toprakla yeksân oldu aşk!

Bastığın sonsuz eşikten yer öpüp geçmek için,

Her fedâkârlıkta maksat buydu, candan oldu aşk!

Bunca sözden yâ Rasûlâllah murâdım ilticâ,

Yoksa hâlâ en güzel vasfında noksân oldu aşk!..

 

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün