İsmail KANDEMİR Hocanın VEFÂTINA TARİH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) 

 

Şuurlu bir muallim, dâvâ sahibi insan, 

Hak çağırdı İsmail KANDEMİR’i pür îman… 

 

Ömrünü vakfeyledi, ecdat vakıflarına, 

Bursevî, Ayasofya, şâhit vasıflarına…

 

Yâ Rab, mescidlerine sahip çıkan kulunu, 

Firdevs cennetlerine, lutfen yerleştir onu…

 

Üçler gelip tarihi, hikmet ile söyledi:

«Kāriye’de salâtı duydu vefât eyledi.» (1442+3=1445)

 

قاريەده صلاتى طويدى وفات ايلەدى

 

 

Not: İsmail KANDEMİR Hoca’nın dâvâ dosyalarıyla ve gündemde tutarak yıllarca sürdürdüğü faaliyetler ve gayretler neticesinde, Cumhurbaşkanlığının 1 Ağustos 2020 tarihli kararnamesiyle yeniden camiye çevrilen Kāriye Camii’nde restorasyon sonrası ilk cuma namazı 6 Mayıs tarihinde edâ edilmişti.

 

 

TÂZİYE

Ecdâdımızın bizlere emâneti olan vakıf eserlerinin işgalden kurtarılması ve maksadı dışında kullanılmasına izin verilmemesi noktasında, kurduğu dernek ve verdiği hukukî mücadeleyle tanınan, Ayasofya Cami-i Kebîri’nin yeniden ibâdete açılmasında 90’lı yıllardan itibaren açtığı yaklaşık 50 dâvâ ile büyük emeği olan, emekli öğretmen İsmail KANDEMİR
12 Mayıs 2024 günü Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Bursa’da Emir Sultan Camii’nde kalabalık bir cemaatin iştirakiyle cenâze namazı kılınıp yine Emir Sultan Camii kabristanına defnedilen İsmail KANDEMİR
Hocamız’a Cenâb-ı Hak’tan rahmet diler, geride kalan yakınlarına sabr-ı cemîl niyaz ederiz. 

YÜZAKI DERGİSİ