ÇİFTE SAVAŞ VAR!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Hiç cehennemde değil, sâdece cennette bedir,

İki dünyâda zafer müjdesi, mü’minleredir!

Lâkin ey yolcu uyan, çifte savaş var yerde,

Biri tensiz şehir eyler, biri ruhsuz belde.

Ölse tenler dirilir, ölse bir îman, nere cum?

Kurtar îmânını, öldürmesin inkârcı hücum!

Tüm yıkık tenlere cân ekle, fakat rûhu yaşat,

Bir gönül fethine er, göklere ersin bu hayat!

İçte rûhen kazanılmaz zaferin var mı bugün?

Varsa Seyrî, ebedî günde budur çifte düğün!

 

Vezni: feilâtün (fâilâtün)/ feilâtün / feilâtün / feilün (fa’lün)