NE GÜZEL!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

 

 

Hoş temâşâ ederek sırlara ermek ne güzel!

İnce mânâları hikmet ile vermek ne güzel!

 

Kâh emek verdiğimiz bahçelerin lâlesini,

Kâh Hudâ lutfu açan gülleri dermek ne güzel!

 

Dikeninden ayırıp gülleri, yaprak yaprak,

Yârimin geçtiği her bir yola sermek ne güzel!

 

Bin yeisten kararan kalbe ışık yansıtacak,

Bir tebessüm ile tekrar gülüvermek ne güzel!

 

Aslı toprak beşerin; inse semâdan ilham,

Mevsim olmuşsa bahar, gürce yeşermek ne güzel!

 

Yaratılmış güzelin seyrine doymaz, Tâlî,

Kim bilir Rabbimiz’in nûrunu görmek ne güzel!

 

vezni: feilâtün (fâilâtün) / feilâtün / feilâtün / feilün (fa’lün)

 

29 Eylül 2006