KIT‘ALAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

 

 

BİR ve SIFIR

 

Bire yüz binlere varmakta bu iklimde sevap,

Bire bin ayla görülmekte bu mevsimde hesap;

Lâkin illâ gerekir bir adım atmak O Bir’e…

Bire sonsuz bereket var, sıfırın hâli harap!..

 

6 Eylül 2010, Kadir Gecesi, Medine                   vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

(fâilâtün)

EN MÜKEMMEL ÖDÜLLÜ BİLMECE

 

Meraktayız acabâ hangi gün Kadir Gecesi?

O kadr u kıymeti bin ay; zamânın en yücesi?

Bilinse her gecenin kadri, her zaman bilinir;

Hudâmız’ın bu mükemmel ödüllü bilmecesi…

 

27 Eylül 2008                                                       vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

 

CÖMERT MİSAFİR

 

Şereflidir Ramazan, Hak kelâmının beşiği,

Keremlidir Ramazan, Hak rızâsının eşiği…

Cömert misâfiri, Tâlî, güzel ağırlayalım,

Elinden ömre bedel bahş alıp uğurlayalım…

 

20 Temmuz 2012                                      vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

 

GÖZLER ONDA…

 

Bayramda, bayrağımda ve bahtımda şifre o…

En doğru istikāmete göklerde ibre o…

Gözler bugün hilâli bütün gözler ey gönül;

Gitmez denen karanlığa en nurlu çâre o!..

 

9 Ocak 2008 – 1 Muharrem 1429                 vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

 

BÜTÜN SENE

 

Rabbim, hayırlı işleri on misli kaydeder:

Üç yüz oruç olur, Ramazân’ın otuz günü…

Şevval’de altı gün oruç, altmış oruç eder;

Defter görür; «Bütün sene sâimdi!» mührünü…

 

13 Eylül 2012 – Şevval 1433                             vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün