BAYRAM

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Cennet gibi dermâna dönen sır,

Her dert ile yanmak bize bayram.

Kur’ân ile her ay Ramazan’dır,

Rahmetle donanmak bize bayram.

 

Günler, ebedî vuslata yelken,

Canlar dirilir, tenler ölürken,

Ey kul, yüce Allâh’ı gönülden;

Gündüz-gece anmak bize bayram.

 

Seyrî, kula yâr olmasa takdir,

En eski kazâ, tâze silindir,

Bayram, yeni esvapla değildir;

Son affı kuşanmak bize bayram.

 

vezni: mef’ülü / feûlün / feilâtün