KADİR GECESİ…

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

 

Gökte bulut olmaz, yıldızlar kaymaz,

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi…

Kulunu bağışlar, ecirsiz koymaz,

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi…

 

O gece inmeye başladı Kur’ân,

Bâtıl zâil oldu, hakikat ayân,

Allâh’ın nûruyla gark oldu cihan;

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi…

 

Kızlar diri diri gömülmez artık!

Cehâletle hüküm sürülmez artık!

Nur var. Putlar ilâh görülmez artık!

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi…

 

Kadir Sûresi’nde Hak verir kadri,

Semâda yükseltir güneşi, bedri,

Genişletir mü’min kulunda sadrı;

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi…

 

Sükûtî’ye rahmet, hidâyet eyle!

Kör nefsime karşı inâyet eyle!

Rabbim makamımı velâyet eyle!

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi…