TEK KURTULUŞ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

New Mosque, Eminonu Istanbul Turkey

İnsanda mahâret mi, ne duyduysa söz etmek?

Zor günde hüner, en yüce dâvâyı öz etmek!

Allâh’a giden yol nice muhtaç dolu Seyrî,

Tek kurtuluş İslâm ile görmek ve gözetmek!

 

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün