VEREN DE O, ALAN DA O!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

 

Takdiri bil, eyle tedbir;

Veren de O, alan da O!..

Başın eğmiş akıl, fikir;

Veren de O, alan da O!..

 

Seyr u sülûk, yol mu câna?

Aşkla yol al, can dayana!..

Taht mı, kaldı Süleyman’a?

Veren de O, alan da O!..

 

Geç makamı, şöhret, şânı;

Hâlinde gör, nefsi tanı!..

Şâhit tene, bu nur cânı;

Veren de O, alan da O!..

 

Ehl-i Kehf’le seç mühleti;

Sen, sende bul mârifeti!..

Arz’dan Arş’a her nimeti;

Veren de O, alan da O!..

 

Yûsuf’a sor, hoş hevesi;

Nefse göster, bu son dersi!..

Mesih yüklü her nefesi;

Veren de O, alan da O!..

 

Gönül, ömre sar ihramı;

Dön, sende gör her nizamı!..

Gel kulak ver, duy ahkâmı;

Veren de O, alan da O!..

 

8 Aralık 2023, Ankara