YALNIZ SANA UÇAYIM

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

 

Mâsivâya açılan tüm kapılar kapansın!
Yalnız Sana uçayım, güç ver kanatlarıma!
Sen yuvasız kuşların, yuvasını yapansın,
Sükûnet ver, dehlize çarpan feryatlarıma!

Semender kanadından tutuşsun meş‘aleler,
Aydınlansın hücremin zifiri karanlığı,
Sereyim seccâdemi açsın güller lâleler;
Şebnemler, gözyaşıma devretsin sultanlığı.

Süzülen bir katreye sığdırıp yüreğimi,
Sabah kuşları gibi güneşi bekleyeyim,
Bulayım, kaybettiğim kayıkla küreğimi;
Toplayıp huzmeleri uç uca ekleyeyim.

Sana tevekkül ettim el-Vedûd, el-Hakîm’sin,
Yalnız Sen’den dilerim, yardımı inâyeti,
el-Azîz’sin el-Kerîm er-Rahmân u Rahîm’sin
Habîbin hürmetine bağışla bu ümmeti.

Sürünerek gelene Sen koşarak gelirsin,
Rızânda kül olmaya gelen Şûle kulundur!
Âhirinde neler var, o bilmez Sen bilirsin,
Rızân nerede ise, onu orda bulundur.