ÜÇ AYLAR

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

 

Recep, Şaban, Ramazan;
En mübârek üç aydır.
Az gayret et, çok kazan;
Her nimet Hak’tan paydır.

Bolluk, bereket, şükür;
Doğru söz, sağlam fikir,
Eylersen Rabbi zikir;
Bazen; «Hû!» bazen; «Hayy!»dır.

İstiyorsan selâmet;
Her varlığa selâm et,
Hem de hoşça kelâm et;
Dil belâlı bir yaydır.

Gönül al, eyle hatır,
Sohbeti bala batır,
Kur’ân ki satır satır;
Okuyana kolaydır.

Günah azaptır câna,
Sevap çeker cinâna,
Karış nurdan ummâna;
Nefis bulanık çaydır.

Kul düşkündür rahata,
Benlik yaptırır hata,
Haram sokma hayata;
Ölüm zor bir olaydır.

Zâyî olur emekler,
Bedel öder dönekler.
Niyazkâr rahmet bekler;
Hâli, sünnete uydur,
Ömrü, cennete kaydır.