BUGÜN VARSIN, YARIN YOKSUN

Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

 

Uçar bir gün can kafesten,

Bugün varsın, yarın yoksun.

Mahrum kalırsın nefesten,

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

İhtiras çok, ömür kısa,

Öz gidince kalır posa,

Esastır ilâhî yasa;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

An bu andır, yoktur yarın,

Şımartmasın seni «var»ın,

İbâdetlerindir kârın;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Dünya bir han, konan göçer,

Herkes nasibini içer,

Kişi ektiğini biçer;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Açılan gül, solar bir gün,

Gözüne yaş dolar bir gün,

Gurbet seni salar bir gün;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Kişi mes’uldür dilinden,

Bir gün göçersin ilinden,

Hiçbir şey gelmez elinden;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Bize yalnız Allah yeter!

Başka yoktur hiçbir keder.

Tek ölçümüz: «Rabbim ne der?»

Bugün varsın, yarın yoksun

 

Varlık da imtihan kula,

Darlık da imtihan kula,

Zorluk da imtihan kula;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Ne köşk ne de saray kalır,

Ne güneş ne de ay kalır,

İyilikten bir pay kalır;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Kalmaz mecal dizlerinde,

Fer bulunmaz gözlerinde,

Kul durmalı sözlerinde;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Kimseden âh alma gönül?

Bataklığa dalma gönül,

Sakın gafil olma gönül!

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Doğan güneş bir gün batar,

Dünya üzerinden atar,

Nice can toprakta yatar;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Kimi güler beratından,

Ay akseder suratından,

Herkes geçer Sırât’ından;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Her nefes eksiltir bizi,

Kalmadı bu işin gizi,

Görsen de doksanı, yüzü;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Vakit dolar, düşer kalem,

Evrilir bu fânî âlem,

Biter dünyadaki çilem;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Hani ceddin, nerde deden?

Cevapsızdır; «Niçin?.. Neden?..»

Toprağa karışır beden;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Yürek yanar, baca tüter,

Büyüdükçe büyür keder,

Damında baykuşlar öter;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Öne eğince başları…

Göz döker kanlı yaşları,

Konuşur mezar taşları;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Konan bir gün göçüp gider,

Aşk bâdesi içip gider,

Habersizce geçip gider;

Bugün varsın, yarın yoksun.

 

Her ne varsa harap olur,

Hakikatler serap olur,

Öz bedenin türap olur;

Bugün varsın, yarın yoksun.