İREM Mİ CEHENNEM Mİ?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

 

Kendinde isen; bahşedilir damlana deryâ,

Kendinde değilsen; yutar ummânını gayyâ…

Kendinde isen; Bâğ-ı İrem’dir bütün âlem,

Kendinde değilsen; sana cennet de cehennem!..

Kendinde isen; ballar akar gönle zehirden,

Kendinde değilsen kir akar ballı nehirden!..

 

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün