GAZZE’DE BİNLERCE İNSAN ÖLÜYOR!..

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

 

 

“Yoksa siz, Allah içinizden cihâd edenleri
belli etmeden ve sabredenleri ortaya çıkarmadan
cennete girivereceğinizi mi sandınız?”
 (Âl-i İmrân, 142)

 

Duyarsız dünyanın gözü önünde,

Gazze’de binlerce insan ölüyor.

Medeniyet asrı denen bu günde,

Günyüzü görmemiş sıbyan ölüyor.

 

Dinlemez cânîler; hastane, mâbet,

Füzeyle, bombayla saçıyor dehşet,

Aç, susuz bir devlet yaşar felâket;

Kadın-erkek, çok perişan ölüyor.

 

Binlerce mâsûmun nedir günahı?

Enkazdan yükselir çığlık ve âhı,

Kim durduracak bu azgın küstahı?

Günahsız, gariban her can ölüyor.

 

Yücelsin, diyerek İslâm bayrağı,

Al kanla sulanır Kudüs toprağı,

Durdurmak uğruna çıfıt alçağı;

Gönüllü milyonla aslan ölüyor.

 

Yıllardır Mescid-i Aksâ pek mahzun,

Cumada, namazda bulmuyor sükûn,

Her devir zulmeder çağdaş firavun;

Zulmün karşısında duran ölüyor. 

 

Girmeyen boykotla bile zahmete,

Nasıl girer mazlumla bir cennete? 

Tükürün; «Bana ne!» diyen sûrete;

Haysiyetsiz nice vicdan ölüyor.

 

Mü’minler sağlamış olsa vahdeti,

Kātiller yapamaz hunhar vahşeti,

Durdukça bu kadar İslâm devleti;

Yeryüzünde hep müslüman ölüyor.

 

Varoğlu, destekle kutlu cihâdı,

Silinsin Gazze’den Siyonist adı,

Filistin bekliyor hep Türk evlâdı;

Cihaddan kalanlar pişman ölüyor.