KANDİL VESİLESİYLE

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

 

Makbûl olur duâlar,

Kandil vesîlesiyle.

Mevlâ verir devâlar,

Kandil vesîlesiyle.

 

Rabbim verir safâyı,

Gösterse pürşifâyı,

Rûyâda Mustafâ’yı;

Kandil vesîlesiyle.

 

Kıymetlenir metâlar,

Gufran bulur hatâlar,

Gökten iner atâlar;

Kandil vesîlesiyle.

 

Mânâ katar oruçlar,

Mağfûr olunca suçlar,

Rahmet dolar avuçlar;

Kandil vesîlesiyle.

 

İkrâm olur simitler,

Artar bugün ümitler,

Zâil olur kilitler;

Kandil vesîlesiyle.

 

Rahmân’a yalvarıştır,

Hayratta bir yarıştır,

Dargın için barıştır;

Kandil vesîlesiyle.

 

Ansın Nebî’yi ümmet,

Duysun gönülde hürmet,

Yağsın cihâna rahmet;

Kandil vesîlesiyle.

 

Rağbetle aşkı dersin,

Mü’minler Arş’a ersin,

Rabbim berâtı versin;

Kandil vesîlesiyle.

 

Hak’tan ne zirve nîmet,

Bin ay bu kadr u kıymet!

Bir ömre denk ibâdet;

Kandil vesîlesiyle.

 

Mazlûma yağsın imdâd,

Nâşâdı eylesin şâd,

Mîrâcı eylesin yâd;

Kandil vesîlesiyle.

 

Câmîye koştu herkes,

Çınlattı Arş’ı Hak ses,

Tâlî, ziyâfet enfes!

Kandil vesîlesiyle.

 

vezni: müstef’ilün / feûlün