ELLİ SENE…

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com

 

 

Hesaba vurdum ki kârı, zararı,

Gaflete dalmışım tam elli sene…

Geçen günler gelmez, yoktur tekrarı;

Ömürden çalmışım tam elli sene…

 

Bazen bulanmışım bazen durulmuş,

Onca yılım tâ mâzîye sürülmüş,

Şu bedenim boş işlerle yorulmuş;

Perişan olmuşum tam elli sene…

 

Nefsin arzusundan bir an çıkmadan,

Hep havanda su dövmüşüm bıkmadan,

Nasıl geçmiş yıllar hiç ayıkmadan;

Uyumuş kalmışım tam elli sene…

 

Gün, hafta, ay akıp zaman arkında,

Geçip gitmiş olamadım farkında,

Yirmisinde, otuzunda, kırkında;

Oyuna dalmışım tam elli sene…

 

İnsan umuyorsa cennette dîdar,

Dünyada kendini o yola adar,

Ameli kaydetmiş görünmez radar;

Günahla dolmuşum tam elli sene…

 

Az yaşa… Çok yaşa… Sonra ölüm var,

Ölmek yetmez, öteye de yolum var,

Fedâ edilecek bir Akgül’üm var;

Usulca solmuşum tam elli sene…