YÜREKLER YANDI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Sırr-ı târih bu, değişmez, yok edenler yok olur,

Koca Nemrut gibi en zorba böcekler yandı…

 

Katliamlar, yine zâlimlere olsun acı son,

Koru mü’minleri yâ Rabbi, yürekler yandı…

 

Söyle Seyrî ebedî müjde var imdâd edene,

Onca mazlûma kerem etmeyecekler yandı…

 

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

(fâilâtün)                              (fa’lün)