GÖNÜLLERE GÜL EKMEK

Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com

 

 

Rabbim ne güzel karmış, ezelden mayamızı,

Nakşetmiş rûhumuza ebedî sevdamızı.

 

Ekeriz gönüllere, gül açan tohumları,

Süsleriz boydan boya, sevgiyle dünyamızı.

 

Süzülür bayrağımız, nizâm-ı âlem için,

Küfürle iş tutanlar, göremez rüyamızı.

 

Bir yanımız Yûnus’tur, Yavuz’dur bir yanımız;

Tarihler iyi bilir, küffarla gazâmızı.

 

Mazlumların âhını kim alırsa cihanda,

Öğrenir tez zamanda, mübârek dâvâmızı.

 

Gönlü Musa olmayan, elbet korkacak bizden,

Firavunlar boğulur, geçerken deryâmızı.

 

Bebek kātillerinden alırız intikamı,

Kâfire hizmet için yakmayız ukbâmızı.

 

Vatanı nâmus bilen, şühedâ evlâdıyız,

Mecnun’uz her birimiz, vermeyiz Leylâ’mızı.

 

Menzilimiz şehâdet, yolumuz Hak yoludur;

Hedefimiz cennette, görmektir Mevlâ’mızı.

 

10 Kasım 2023