EY ZULÜM GEL BAKALIM!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) 

 

-Filistinli şair Semih el-Kāsım’ın (v. 2014); «Okumayan İşgalcilere Mektup»
adını verdiği «Tekaddemû» veya «İntifâda Kasîdesi» diye de tanınan
şiirinden bölümleri, bazı tasarruflarla Türkçe söyleyiş-

 

İlerle! Gel bakalım, ey zulüm, ilerle de bak!     

Tepende gök ve şu yerler, cehennemin olacak!

 

Şehid oğullarının mâteminde vâlideler, 

Ölür de kahrına râm olmaz ihtiyar dedeler.

 

İlerle! Ey zulüm, ordunla, tanklarınla yürü,

Roketlerinle, o kātil uçaklarınla yürü! 

 

Zavallı milleti korkut ve gasp et evlerini,

Yetim bırak ve de kov yık, harâb et evlerini!..

 

Ne yapsan alt edemezsin, bu iştiyakla bizi, 

Unutma hiç kıramazsın zafer ümîdimizi!..

 

İlerle! Gel bakalım, ey zulüm, ilerle de bak!

Zafer bizim! Kaderin hükmü, gālibiz mutlak!.. 

 

Ceset ceset seni kim böyle halka saldırtan? 

Elinle yazdığın ahmak kitap mı çıldırtan?

 

İlerle! Her taşın altında bir bilek vardır!

Şehid bedenleri ardında bin tuzak vardır!

 

İlerle hey gidi korkak! Hazır senin ecelin, 

Kolay mı arz-ı mukaddes, gelin kıtâle gelin! 

 

Koparsa bir bacak, imdâda el ve kol yetişir, 

Vücûda benzer o ümmet ki, zor zaman bitişir! 

 

İlerle! Gel bakalım, ey zulüm, ilerle de bak!

Tepende gök ve şu yerler, cehennemin olacak!

 

Bütün cürümleri aklınca sen mubah saydın! 

Rakipten istediğin şarta başta uysaydın!.. 

 

İlerle! Gel bakalım, ey zulüm, ilerle de bak!

Cinâyet iştahın er geç senin sonun olacak! 

 

Ölüm saçıp yürü, arkanda desteğin mâlûm,

Nasılsa öldürülen suçlu, öldüren mâsum!..

 

Tutunduğun ipe son kez sarıl ilerle hadi!

Bu seçtiğin yolun, elbet, sonunda nâr ebedî!.. 

 

Özür ve mâzeret anlatma, şefkat eylemeden,

İlerle, anlamadan, vur, boğazla dinlemeden! 

 

İlerle! Gel bakalım, ey zulüm, ilerle de bak!

Tepende gök ve şu yerler, cehennemin olacak!

 

Gözüm, gazınla değil, Gazze’den sebep yaşarır… 

Bu ağlayışta vatan hasretim coşar, kabarır. 

 

O anda gaspedilen her taş âh edip soracak,

Sokak sokak nice meydan, figanla haykıracak!

 

Bütün damarları bir milletin ki kükreyecek: 

Eğilme yok! Ama takdir ölümse yok diyecek! 

 

Ölüm tamam ama aslā eğilmeyiz zulme!..

Eğilmeyiz, vatan uğrunda râzıyız ölüme!..

 

vezin: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün