YAKAR SÎNEMİ!..

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

 

Çetindir dünya gurbeti,

Yakar sînemi sînemi!..

«Acıdır ecel şerbeti!»

Yakar sînemi sînemi!..

 

Gönül, hüzne dûçâr olma!

Hazan gelse dahî solma!

Gam yüküyle sakın dolma!

Yakar sînemi sînemi!..

 

Gurbet, hicran ile hâldeş,

Hasret, iflâh olmaz serkeş,

Ayrılık ölümle kardeş;

Yakar sînemi sînemi!..

 

Akşamüstü kasvet basar,

Rûhumda oluşur hasar,

Kalbim ümidini keser;

Yakar sînemi sînemi!..

 

Dünya ötenin durağı,

Hayat bir ölüm yamağı,

Sükûtî özlem yumağı;

Yakar sînemi sînemi!..