GAZZE’DE KİM KAZANIR?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Ne mükemmeldi asırlarca o mü’min Gazze,

Bunu kıskandı yahûdî, ona yağdırdı füze,

Döndü binlerce şehid kabrine el-ân, oldu,

Soykırım gerçeği hakkında ne dehşetli müze!

Buna rağmen dayanır kutlu diyâr, ey Seyrî,

Kazanır sâdece mazlum, çıkar elbette düze!

 

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

(fâilâtün)                                       (fa’lün)