FİLİSTİN, KUDÜS, GAZZE!..

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

 

 

Tuğyânda yarışıyor, dünyada tüm tâğutlar,

Arş-ı Âlâ’ya çıkar feryat, figan, ağıtlar,

Kalemin gözyaşını dindirmiyor kâğıtlar;

Boynu bükük mü kalır Filistin, Kudüs, Gazze?

Mazlumun hâmîsidir Allah -celle ve azze-…

 

Bu savaş, «haram» ile «helâl»in savaşıdır,

Bu savaş, Ümeyye’yle Bilâl’in savaşıdır,

Bu savaş, kanlı «haç»la «hilâl»in savaşıdır;

Seferle yükümlüdür Filistin, Kudüs, Gazze,

Zafer nasip edecek Allah -celle ve azze-…

 

Zannetme ki gün olur, durur yahut yavaşlar,

Batıya köle olmuş, başta secdesiz başlar,

Biz böyle uyudukça, sürecek bu savaşlar;

Sürgün etti uykuyu Filistin, Kudüs, Gazze,

Âgâh kulunu sever Allah -celle ve azze-…

 

«Mim»siz medeniyetin, deniyeti işte bu!

Küfrün küflü ameli ve niyeti işte bu!

Kâfir vahşi batının zihniyeti işte bu!

İşte canlı şâhitler; Filistin, Kudüs, Gazze,

Hesap günü soracak Allah -celle ve azze-…

 

Adâletin kılıcı sıyrılırsa kınından,

Zâlimler yılışarak geçemezler yanından,

Bak deryâlar tutuştu, akan mazlum kanından;

Mazlum, mağdur Filistin; yanıyor Kudüs, Gazze,

Sevmez hiçbir zâlimi Allah -celle ve azze-…

 

Sesin hiç duyulmuyor. Ey Gazze, çağır, bağır!

Çarpık çağın dünyası; gündüz kör, gece sağır,

Tahammülün, tâkatin bedeli var çok ağır;

Sabrınız Eyyûb gibi Filistin, Kudüs, Gazze,

Sizi mahrum bırakmaz Allah -celle ve azze-…

 

Çok şükür; müslümanda dert, dermana denk olur,

Söz konusu vatansa, küffâr ile cenk olur,

Dökülen her damla kan, bayrağına renk olur;

Dalgalansın bayrağın; Filistin, Kudüs, Gazze,

Sizleri hür yaşatsın, Allah -celle ve azze-…

 

Muhammed Mustafâ’ya durak Mescid-i Aksâ,

Sidretü’l-Müntehâ’ya Burak Mescid-i Aksâ,

Bu hüznü, bu melâli bırak Mescid-i Aksâ;

Mecâlin var çok şükür; Filistin, Kudüs, Gazze,

Kavuştursun bizleri Allah -celle ve azze-…

 

Uğrunda can verilir, verilmez vatan yahu!

Yapışır yakamıza, kefensiz yatan yahu!

Kâfirin katmerlisi, ey kātil Netanyahu!

Sana mezar olacak; Filistin, Kudüs, Gazze,

Mü’minin sahibi var, Allah -celle ve azze-…

 

Bağrında tahammülü çok zor, nice acın var,

Seninle hemdert olan bunca kardeş, bacın var,

Hep seni hatırlayan, secdede duâcın var;

Sen «Âmîn» de, «Âmîn» de; Filistin, Kudüs, Gazze,

Duânı kabul eder, Allah -celle ve azze-…